BẠN MUỐN TÌM ?
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
TÌM VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
VIỆC LÀM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Trần Thị Thùy

15/02/1991

Nhân viên kinh doanh

Trà Thị Ly

04/07/1990

Nhân viên kinh doanh

Đỗ Ngọc Phượng

03/07/1980

Thư ký - Trợ lý

Nguyễn Thị Hương

18/08/1992

Nhân sự

Nguyễn Thị Ngọc Luyến

01/01/1987

Nhân sự

Nguyễn Thị Hưng

02/08/1981

Nhân sự

Đinh Công Hiền

08/04/1988

Nhân sự

Trương Văn Trung

25/03/1990

Điện - Điện tử

Nguyễn Đình Huy

03/07/1984

Điện - Điện tử

Nguyễn Cường Thạnh

19/01/1983

Điện - Điện tử