Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam
Địa chỉ 29F, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
Website mediamart.com.vn
Điện thoại
Fax
Số nhân viên 15
Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam là một trong những công ty kinh doanh siêu thị điện máy hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm điện tử, điện lạnh, laptop, mobile, đồ gia dụng … của các thương hiệu hàng đầu thế giới như SONY, TOSHIBA, NOKIA….Hiện tại, công ty đang sở hữu một chuỗi hệ thống siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội như Media Mart 29F, Hai Bà Trưng, Media Mart tại 72 Trường Chinh, Media Mart tại Km 10, đường Nguyễn Trãi (Tòa nhà Sông Đà)và đại siêu thị điện máy Media Mart tại số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội với diện tích 20.000m2
Để đảm bảo nhu cầu nhân sự cho hoạt động của hệ thống và chuẩn bị khai trương siêu thị mới công ty cần tuyển dụng những vị trí sau:
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1088462 Nhân viên tư vấn bán hàng điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/09/2014
1066906 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1065630 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1064355 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1063060 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1061785 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1060329 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1059032 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1057725 Trợ lý phòng Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/09/2014
1043600 Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/08/2014
1029075 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1026358 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1024962 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1023686 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1022299 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1020985 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1019712 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1018359 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1017106 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1015833 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1014560 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1013207 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1011774 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1010461 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1009188 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1007895 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1006602 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1005328 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1004073 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1002800 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1001528 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
1000235 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
999797 Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/08/2014
999796 Kế toán chi phí Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/08/2014
998958 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
996304 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
995032 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
993739 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
992486 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
991108 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
989849 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
988548 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
985938 Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/08/2014
973049 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
971713 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
970372 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
969085 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
967809 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
966533 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
965212 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
963955 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
962637 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
961361 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
960084 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
927192 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
927186 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
925926 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
925920 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
924660 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
924654 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
923374 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
923368 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
922107 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
922101 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
920821 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
920815 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
919555 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
919549 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
918287 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
918279 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
917014 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
915645 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
914357 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
913089 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
911821 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
910513 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
909225 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
907917 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
906629 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
905340 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
889781 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
888493 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
887146 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
885877 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
884630 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
883363 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
882099 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
880852 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
879565 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
878278 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
877010 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
875763 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
874459 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
873227 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
871939 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
870834 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
869569 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
868305 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
867040 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
865775 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
864508 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
863242 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
861953 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
861910 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
861787 Trưởng phòng bảo hành siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
860646 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
860599 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
860475 Trưởng phòng bảo hành siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
859853 Nhân viên bảo hành IT Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
859852 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
859301 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
858030 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
856744 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
855460 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
854172 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
852906 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
851620 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
845766 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
845273 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
844741 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
844426 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
843937 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
843167 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
842658 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
841888 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
841399 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
840553 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
840063 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
839274 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
838783 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
838012 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
837631 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
837517 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2014
748050 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
748034 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
745782 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
745766 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
745737 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
744207 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
742873 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
741479 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
740105 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
738275 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
738260 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
735863 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
735843 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
733732 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
731563 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
731545 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
729385 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
727991 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
726718 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
725305 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
723993 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
721651 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
719618 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
719600 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
717587 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
717567 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
715054 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
715034 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
712982 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
711569 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
710256 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
708923 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
706982 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
706968 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
704521 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
704501 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
702269 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
702249 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
699900 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
699880 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
697628 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
697608 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
695793 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
694518 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
693203 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
691728 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
691708 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
689457 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
689437 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
687183 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
684923 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
684903 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
683485 Nhân viên bảo hành IT Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/07/2014
683481 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
683465 Nhân viên bảo hành IT Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/07/2014
683461 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/08/2014
682596 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
682576 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/08/2014
680621 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
680620 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
680607 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
680605 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
679286 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
679285 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
677969 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
677968 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
676376 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
676375 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
676360 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
676358 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
673994 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
673993 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
673980 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
673977 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
671719 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
671718 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
671699 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
671698 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
654213 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
654198 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/08/2014
651578 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
651571 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
649536 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
648086 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
648066 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
646663 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
645041 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
643410 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
643392 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
640972 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 23/08/2014
639160 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
639140 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
639090 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
639073 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
636811 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
636792 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
634697 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
633361 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
632072 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
630695 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
629163 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
629141 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
627135 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
627115 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
624945 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
624925 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
623918 Phó giám đốc siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
623898 Phó giám đốc siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
622628 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
620306 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
619243 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
619223 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
618654 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
617914 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
617345 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
616605 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
615978 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
615238 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
614629 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
613768 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
612738 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
611341 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
611321 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
610551 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
610531 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
609554 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
609534 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
608624 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
608605 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607326 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607301 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607292 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607283 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607268 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607266 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607264 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
607254 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
606431 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
606411 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
606141 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
606121 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
604762 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
604742 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
604144 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
604124 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
603915 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
603895 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
603053 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
602636 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
602616 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
602448 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
601647 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
601627 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
601209 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
601062 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
600246 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
599809 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
599789 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
599622 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
598697 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
598221 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
598201 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
598013 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
597346 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
597329 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
596583 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
596562 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
595767 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
595747 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
595502 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
594867 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
594847 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
594351 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
594331 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
593729 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
593709 Nhân viên IT cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
593487 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
593467 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
592213 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
592197 Nhân viên IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
468070 Nhân viên lắp đặt điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2014
468050 Nhân viên lắp đặt điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2014
467802 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
465479 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
465459 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
432665 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
432153 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
431291 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
430767 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
429945 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
429496 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
428634 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
428185 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
427243 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
426650 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
426631 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
425097 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
425077 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
424212 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
424197 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
422749 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
422729 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
421918 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
421899 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
421095 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
421075 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/08/2014
417942 Nhân viên kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 18/07/2014
417797 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 09/07/2014
417644 Nhân viên bảo hành điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 16/07/2014
417565 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 17/07/2014
417429 Bảo vệ siêu thị điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/07/2014
416934 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 19/07/2014
414192 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/06/2014
409735 Nhân viên bảo hành điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/06/2014
401764 Lễ tân văn phòng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2014
401027 Quản lý lắp đặt điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/05/2014
400433 Quản lý bộ phận giao nhận Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/05/2014
399825 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 17/05/2014
399803 Lái xe Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 17/05/2014
399798 Nhân viên lễ tân hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2014
399776 Thủ kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2014
399770 Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 17/05/2014
397005 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/04/2014
395222 Quản lý hành chính nhân sự siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 28/04/2014
376787 Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2014
376031 Quản lý HCNS siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2014
373036 Nhân viên kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 08/03/2014
372523 IT quản trị mạng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/03/2014
368095 Tổ trưởng bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 05/03/2014
365678 Nhân viên bán hàng online Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 28/02/2014
353561 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/12/2013
353538 Trưởng phòng chăm sóc khách hàng siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/12/2013
353536 Quản lý chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/12/2013
351286 Trưởng bán hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/12/2013
350174 Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/12/2013
342996 Thủ kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/11/2013
342995 Nhân viên hành chính- văn phòng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/11/2013
342857 Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/11/2013
342856 Chuyên viên nhân sự-hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/11/2013
337679 Nhân viên thử đồ gia dụng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/11/2013
336146 Nhân viên lắp đặt điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/11/2013
327456 Bảo vệ trung tâm siêu thị điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/10/2013
327196 Bảo vệ siêu thị điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/10/2013
326701 Chuyên viên hành chính nhân sự siêu thị mới Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/10/2013
325449 Nhân viên kho siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
322349 Nhân viên bảo hành IT Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 10/10/2013
319312 Nhân viên IT cài đặt Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
319309 Nhân viên bán hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
317290 Nhân viên IT quản trị cơ sở dữ liệu Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
316637 Thủ kho siêu thị điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
316504 Trưởng ngành hàng siêu thị điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
316503 Trưởng nhóm bán hàng hàng gia dụng tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
309900 Nhân viên kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
309788 Nhân viên bán hàng qua điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/08/2013
307217 Trưởng bán hàng khu vực điện tử tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
307216 Trưởng phòng bảo hành Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
306118 Trưởng phòng HCNS siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 21/09/2013
306117 Nhân viên bảo hành điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
305840 Phó giám đốc siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/09/2013
304671 Kế toán công nợ phải trả Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/08/2013
303335 Thương mại điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2013
302592 Nhân viên điện nước siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/08/2013
300108 Nhân viên bán hàng online Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/08/2013
296581 Nhân viên hành chính siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2013
294216 Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/08/2013
294147 Nhân viên hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2013
294089 Nhân viên hành chính quản lý tài sản và chi phí hành chính Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2013
294070 Nhân viên chăm sóc khách hàng tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/08/2013
294059 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/08/2013
288417 Trưởng bộ phận bàn hàng IT siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/07/2013
288355 Thủ kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2013
288332 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/07/2013
282546 Nhân viên cài đặt máy tính và điện thoại Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/07/2013
273483 Nhân viên bảo trì tòa nhà Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 22/06/2013
270424 Thu Ngân Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/06/2013
268162 Chuyên viên IT Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/06/2013
267504 Nhân viên phụ kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2013
267475 Thủ kho điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/05/2013
267042 Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/06/2013
264510 Trưởng phòng bảo hành siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/06/2013
259062 Nhân viên an ninh siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/05/2013
256221 Trưởng quầy bán hàng điện tử tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2013
253261 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2013
253009 Trưởng nhóm hàng điện tử tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/05/2013
248498 Nhân viên lắp đặt điều hòa Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 29/04/2013
244412 Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/04/2013
238914 Nhân viên HCNS tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2013
238913 Trưởng bộ phận HCNS tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2013
232482 Chuyên viên hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2013
232390 Quản lý ngành hàng nội thất Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2013
232374 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/03/2013
225527 Kế toán thuế Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/01/2013
221858 Nhân viên bảo hành điện lạnh Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/01/2013
221276 Trưởng bộ phận bán hàng IT siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 21/01/2013
220727 Nhân viên giao hàng và lắp đặt điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/01/2013
220443 Nhân viên tư vấn bán hàng tại siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 31/01/2013
218418 Bảo vệ siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/01/2013
216848 Nhân viên vận chuyển lắp đặt Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/01/2013
216452 Trưởng quầy hàng IT siêu thị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 21/01/2013
213496 Nhân viên thương mại điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/01/2013
213376 Nhân viên seo web và bán hàng online Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/01/2013
213358 Bảo vệ Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 18/01/2013
205168 Nhân viên thu ngân Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 20/12/2012
204203 Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 16/12/2012
199485 Nhân viên tư vấn bán hàng điện tử Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/11/2012
198613 Nhân viên vận chuyển hàng hóa trong kho Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 16/12/2012
198570 Vận chuyển lắp đặt Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 16/12/2012
197197 Kế toán quản trị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 15/12/2012
196322 Nhân viên bảo vệ Siêu thị điện máy Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 27/11/2012
196168 Nhân viên tư vấn bán hàng IT Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam 30/11/2012
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Nguyễn Thái Như

03/07/1993

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

BUI THI MY HANH

13/06/1982

Hồ Chí Minh

Khách sạn - Nhà hàng

Lê Văn Hải

20/08/1990

Hồ Chí Minh

Hóa học - Sinh học

bui thi anh van

15/10/1987

Quảng Bình

Bán hàng

nguyễn tuấn hiệp

13-08-1994

Hà Nội

Games

nguyen xuan dung

03/05/1983

Hải Dương

Vật tư - Thiết bị

Đinh Thị Thanh Tâm

24/02/1992

Bình Dương

Biên - Phiên dịch

Lien Thi Tran

03/12/1987

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

Vũ Thanh Tuyền

08/02/1993

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

khúc xuân tưởng

12-12-1984

Hưng Yên

Vận tải - Lái xe