Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc
Địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà 3D, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website www.hopnhat.vn
Điện thoại
Fax
Số nhân viên 5
Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất (HNC) là công ty thành viên của Tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; với mạng lưới phủ kín 63/63 tỉnh thành trên cả nước và quốc tế. Công ty là đơn vị tiên phong triển khai áp dụng hệ thống IT vào lĩnh vực Chuyển phát nhanh tại Việt Nam hiện nay.

Cùng với sự mở rộng và lớn mạnh không ngừng, nhiều năm qua HNC luôn chú trọng bồi dưỡng nhân sự, tạo cơ hội thăng tiến cho toàn thể nhân viên, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. HNC cũng chú trọng tiếp nhận, thu hút những nhân tố mới có năng lực và tố chất phù hợp văn hóa công ty.
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1090147 Thợ sơn, gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/09/2014
1087611 Nhân viên tiền lương Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/09/2014
1080787 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
1079470 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
1078175 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
1076860 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
1076840 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
1029051 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
1025567 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 23/08/2014
956828 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 23/08/2014
942601 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 23/08/2014
931823 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 23/08/2014
876134 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
875461 Nhân viên kho, làm việc tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
874830 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
874195 Nhân viên kho, làm việc tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
873599 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
872318 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
869948 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
868684 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
867419 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
866154 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
864889 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
863623 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
862325 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
861038 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
859109 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
857839 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
856573 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
855269 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
853983 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
852717 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
851431 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
850161 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
849527 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
848895 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
848261 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
847611 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
846932 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
846294 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
845665 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
845031 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
844610 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
844328 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
843695 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
843069 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
842416 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
841790 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
841097 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
841077 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
840456 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
839803 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
839175 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
838544 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
837916 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
837264 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
836648 Thợ gò hàn ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/08/2014
835997 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
834704 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/08/2014
804672 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
803377 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
802123 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
800848 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
798994 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
798974 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
797380 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
796205 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
794848 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
793549 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
792211 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
790953 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
789662 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
788433 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
787164 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
785897 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
784645 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
783233 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
781186 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
781168 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
781146 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
777999 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
777972 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
777960 Thợ điện - ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
746411 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
746391 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
744598 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
743262 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
741908 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
741888 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
740494 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
739060 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
739040 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
736431 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
734401 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
734381 Thợ máy, gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2014
467701 Thợ đồng, thợ máy, thợ điện, thợ gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/07/2014
467681 Thợ đồng, thợ máy, thợ điện, thợ gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/07/2014
465363 Thợ đồng, thợ máy, thợ điện, thợ gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/07/2014
465343 Thợ đồng, thợ máy, thợ điện, thợ gầm sửa chữa xe ô tô Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/07/2014
414504 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 07/06/2014
412474 Nhân viên giao nhận thư, bưu phẩm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2014
411721 Nhân viên giao nhận thư, bưu phẩm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
411718 Quản lý trung tâm chuyển phát nhanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
410434 Nhân viên gom thư, bưu phẩm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
410433 Nhân viên bốc xếp hàng hóa trong kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
410379 Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
409555 Nam trợ lý hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
406098 Nhân viên nhân sự - phụ trách mảng bảo hiểm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
403878 Nhân viên đền bù - chất lượng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2014
403514 Nhân viên lái xe đầu kéo bằng FC Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/05/2014
398562 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2014
398272 Trưởng nhóm điều phối vận tải Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2014
397911 Nhân viên lái xe đầu kéo Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2014
397240 Nhân viên Giám sát kết nối Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2014
397015 Nhân viên lái xe chuyên ca đêm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2014
390213 Quản lý trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 12/04/2014
388874 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
387346 Nhân viên kho hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
387122 Nhân viên điều phối xe tải Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
386058 Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
385648 Nhân viên kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
383335 Telephone sales Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
383334 Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
382696 Nam trợ lý hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
382343 Nữ trợ lý giám sát hình ảnh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2014
379980 Tuyển gấp nữ trợ lý giám sát hình ảnh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 08/03/2014
378530 Nhân viên telesales Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 22/03/2014
376882 Nhân viên telesales Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 22/03/2014
376835 Trợ lý giám sát hình ảnh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 08/03/2014
376256 Trợ lý giám sát hình ảnh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 08/03/2014
376134 Nhân viên kinh doanh vào TP HCM công tác Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
375632 Đội trưởng lái xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/03/2014
371505 Phụ trách hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
369555 Nam phụ trách hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
369470 Chăm sóc khách hàng tại bưu cục Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
368282 Nam nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
368276 Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
367952 Giám sát viên trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
367611 Nam trợ lý hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
365951 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2014
362795 Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/01/2014
362244 Tuyển nhân viên kinh doanh vào TPHCM Công tác, lương cơ bản 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/01/2014
362217 Tuyển nhân viên kinh doanh vào TPHCM Công tác, lương cơ bản 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/01/2014
362112 Nhân viên lái xe đầu kéo, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/01/2014
362005 Tuyển nhân viên lái xe đầu kéo, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/01/2014
361469 Giám Đốc Trung tâm vận tải Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 25/01/2014
361420 Đội trưởng dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/01/2014
359974 Quản lý trung tâm vận tải Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 25/01/2014
357293 Nhân viên telesales Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2013
353563 Tuyển lái xe đầu kéo Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2013
353132 Nhân viên telephone sales Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2013
353131 Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2013
349208 Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/11/2013
344203 Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/11/2013
343514 Nhân viên đền bù - chất lượng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 16/11/2013
343216 Tuyển gấp nhân viên telesales, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/11/2013
341187 Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 23/11/2013
340635 Nhân viên chất lượng - đền bù Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 23/11/2013
339976 Tuyển Telesales lương cao, tiếng anh Khá Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 09/11/2013
338880 Tuyển gấp Trưởng nhóm phân tích khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
338828 Tuyển nhân viên kinh doanh vào Đà Nẵng công tác Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
338827 Tuyển nhân viên kinh doanh vào Đà Nẵng công tác Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
336993 Tuyển nhân viên kinh doanh vào TPHCM Công tác, lương cơ bản 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
333230 Tuyển nhân viên phân tích khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
329670 Nhân viên kho hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
329635 Tuyển gấp nhân viên telesales, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 20/10/2013
329386 Nhân viên kinh doanh vào Đà Nẵng công tác Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
329385 Quản lý trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 26/10/2013
328496 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/10/2013
326009 Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/10/2013
322650 Nhân viên gom hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/09/2013
317398 Tuyển chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 21/09/2013
316248 Tuyển gấp chuyên viên hành chính, pháp chế Nam Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/09/2013
316234 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh vào Đà Nẵng công tác, lương cứng 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/09/2013
310751 Nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
310706 Tuyển Quản lý Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
307829 Nhân viên dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
307366 Nhân viên giao nhận Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
307365 Tuyển nhân viên kho Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
306203 Nhân viên kho hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
306106 Nhân viên xử lý đền bù - chất lượng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
305705 Nhân viên giao nhận thư, hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
304668 Đội trưởng lái xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
304208 Tuyển gấp nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 17/08/2013
302780 Nhân viên lái xe đầu kéo, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/08/2013
302726 Tuyển nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/08/2013
300274 Lái xe đầu kéo Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/08/2013
300272 Nhân viên dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/07/2013
291385 Quản lý trung tâm phát bưu phẩm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/07/2013
291384 Quản lý trung tâm nhận hàng, bưu phẩm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 20/07/2013
290860 Tuyển nhân viên tổng đài điều phối xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/07/2013
290022 Quản lý trung tâm nhận hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 20/07/2013
289889 Nhân viên kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 20/07/2013
288656 Tuyển nhân viên điều hành xe qua tổng đài Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/07/2013
288517 Nhân viên điều xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/07/2013
288425 Tuyển nhân viên kinh doanh vào TPHCM Công tác, lương cơ bản 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/07/2013
288295 Quản lý trung tâm phát bưu phẩm, bưu kiện Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/07/2013
286881 Nhân viên đền bù - chất lượng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/07/2013
286753 Nhân viên chất lượng - đền bù Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/07/2013
286353 Chuyên viên tiền lương Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/07/2013
285311 Tuyển đội trưởng lái xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
284620 Nam chuyên viên hành chính pháp chế(tuyển gấp) Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
284186 Tuyển gấp chuyên viên hành chính,pháp chế Nam Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
283582 Nam nhân viên hành chính (tuyển gấp) Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
283522 Trưởng nhóm phân tích khách hàng, lương hấp dẫn Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
283447 Tuyển gấp nhân viên hành chính, Nam Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
283402 Đội trưởng đội xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
282139 Trưởng nhóm phân tích khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
276230 Nhân viên tính cước (Phòng quản lý doanh thu) Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
276215 Tuyển nhân viên telecare, lương hấp dẫn Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
274398 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh vào TP HCM công tác, lương cứng 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
273718 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
273640 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/06/2013
267892 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh , mức lương hấp dẫn Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2013
266479 Quản lý bưu cục Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/05/2013
264170 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh vào Đà Nẵng công tác 6 tháng, lương cơ bản 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 18/05/2013
262901 Nhân viên kế toán doanh thu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 21/05/2013
261616 Nhân viên phát bưu phẩm bưu kiện Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 18/05/2013
260716 Tuyển gấp nhân viên kinh doanh vào Đà Nẵng 6 tháng, lương cơ bản 9 triệu Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 18/05/2013
257273 Tuyển nhân viên hành chính lễ tân Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2013
256855 Nhân viên lễ tân hành chính Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2013
254274 Tuyển gấp nhân viên dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 25/04/2013
254015 Tuyển chuyên viên nhân sự Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 20/04/2013
254005 Tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 25/04/2013
251173 Tuyển nhân viên telesales, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/04/2013
243817 Tuyển nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2013
243559 Tuyển gấp nhân viên phát triển thị trường, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2013
241846 Tuyển gấp nhân viên kho hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2013
241794 Nhân viên giao nhận thư, bưu phẩm Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/03/2013
229445 Nhân viên phát bưu phẩm bưu kiện Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 28/02/2013
223568 Tuyển gấp nhân viên giao nhận thư, hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/01/2013
220893 Tuyển gấp nhân viên thu nợ tiền mặt Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/01/2013
220699 Nhân viên Giao nhận Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 12/01/2013
217888 Tuyển nhân viên kho hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/01/2013
216105 Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2012
215965 Nhân viên kho hàng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2012
215470 Tuyển gấp chuyên viên phát triển kinh doanh, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 31/12/2012
214330 Tuyển gấp chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 25/12/2012
209048 Tuyển Telesales lương cao, tiếng anh Khá Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/12/2012
207691 Tuyển gấp trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/12/2012
207522 Tuyển gấp chuyên viên phát triển kinh doanh, lường cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/12/2012
207314 Chuyên viên phát triển thị trường Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/12/2012
207305 Tuyển gấp chuyên viên phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/12/2012
206936 Tuyển gấp Chuyên viên kinh doanh lương hấp dẫn Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/12/2012
205646 Tuyển Trưởng phòng hành chính nhân sự - Miền Nam Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 15/12/2012
198367 Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 30/11/2012
196574 Tuyển gấp Telephone sales, bán hàng qua điện thoại, lương cao Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc 10/12/2012
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Trần Thị Thùy Vy

1/7/1993

Hồ Chí Minh

Giáo dục - Đào tạo

Mạnh Thị Trúc Thủy

02/01/1993

Hồ Chí Minh

Bán hàng

Phạm Thị Thanh Hương

12/03/1993

Hồ Chí Minh

Kế toán - Kiểm toán

thang van huy

14/03/1993

Hải Phòng

Công nghiệp

Nguyễn Thanh Long

06/09/2014

Vĩnh Long

Kỹ thuật ứng dụng

nguyễn hữu kim bằng

21/09/1972

Hồ Chí Minh

Vận tải - Lái xe

Bùi Thanh Hòa

11/06/1992

Hà Nội

Bán hàng

Nguyễn Thị Kim Huệ

20/02/1992

Hồ Chí Minh

Hành chính - Văn phòng

nguyễn thị kim huệ

12/04/1991

Hồ Chí Minh

Bán hàng

Đặng Quỳnh Anh

15/05/1991

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán