CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO
Địa chỉ Số 1A ngách 33 ngõ 521 Trương Định - Hoàng Mai
Website Không có
Điện thoại
Fax
Số nhân viên 1
Là công ty kinh doanh hơn 50 các mặt hàng độc quyền về thuốc của Hàn Quốc,
Đức,Nga,MỸ, Ấn Độ...Với các sản phẩm thuốc quen thuộc trên thị
trường cũng như hệ thống phân phối chuyên nghiệp. lấy năng lực con
người làm chỉ tiêu đánh giá sự phát triển công ty.
Mong muốn hợp tác với các đối tác
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1055828 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1040948 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1040146 Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1040126 Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1039366 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1028855 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1024740 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1023378 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1022085 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1020772 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1019476 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1018136 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1015625 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1014351 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1012951 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1011512 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
1010916 Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
998725 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
997404 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
996109 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
994837 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
993564 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
992288 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
990904 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
989644 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
987026 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
983195 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
956022 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
955447 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
954764 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
941786 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
940557 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
939246 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
937975 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
937955 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
936703 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
936031 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
936011 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
934947 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
933552 Trình dược viên OTC Hà Nội, Hà Tây CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
921921 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
920631 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
919360 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
918086 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
917498 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
909045 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
907737 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
906448 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
905156 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
903860 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
902487 Trình dược viên OTC Sơn Tây - Ba Vì CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 08/10/2014
901867 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/09/2014
885653 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
884406 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
883119 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
881875 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
880628 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
879338 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
878050 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2014
872994 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
872387 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
871734 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
805337 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
790353 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
789104 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
787855 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
786586 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
785323 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
784049 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
782406 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
782387 Trình dược viên OTC SƠN TÂY-BA VÌ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
781316 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
781298 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
762763 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
762745 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
760523 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
759186 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
757875 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
756415 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
755064 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
755044 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
743942 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
742648 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
741254 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
739880 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
737780 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
735510 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
695582 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
694307 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
692972 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
691418 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
689022 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
689002 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
686797 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
686777 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
684535 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
684523 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
671379 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
671359 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
651644 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
651624 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
649593 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
649573 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
648123 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
646720 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
646700 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
645097 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
643458 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
642198 Trình dược viên các tỉnh miền bắc CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
642179 Trình dược viên các tỉnh miền bắc CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
636522 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
636502 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
634507 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
633190 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
632595 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
631899 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
631258 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
630502 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
629863 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
628898 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
618504 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
617195 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
615828 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
614458 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
612426 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
612406 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
610353 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
608347 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
605839 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
605819 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
586870 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
586209 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
585482 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
584860 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
584114 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
583491 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
576023 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
576010 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
575990 Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
573649 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
573629 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
571767 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
570417 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
569087 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
567619 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
565849 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
563367 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
563345 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
561157 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
561140 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
555750 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
555730 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
555000 Trình dược viên OTC ngoại thành Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
543828 Trình dược viên OTC ngoại thành Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
543813 Trình dược viên OTC ngoại thành Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
541532 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
541512 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
539325 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
537729 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
536351 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
534030 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
534010 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
531799 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
530913 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
530893 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
528544 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
528529 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
525771 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
525756 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
510450 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
510431 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
508671 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
507058 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
505734 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
504347 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
502349 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
502332 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
499772 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
499754 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
498738 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
498723 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
497531 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
497517 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
495029 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
495014 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
494085 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
493350 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
492024 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
490766 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
490746 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
488657 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
488645 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
486392 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
486372 Trình dược viên OTC tại Gia Lâm- Long Biên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
483664 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
483645 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
464185 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
463822 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
463802 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
462815 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
461523 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
460185 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
459822 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
459802 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
458528 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
458508 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
457883 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
457863 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
435424 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
435404 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
433186 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/07/2014
433166 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/07/2014
421570 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
421555 Nhân viên kinh doanh dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/08/2014
421098 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/07/2014
421078 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/07/2014
412565 Trình dược viên OTC MIỀN BẮC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/05/2014
406450 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/05/2014
396270 Nhân viên giao hàng thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/04/2014
391883 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 07/04/2014
344899 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/11/2013
305152 Trình Dược Viên OTC- Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/08/2013
291109 Trình dược viên otc nghệ an (tuyến huyện) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/07/2013
290150 Trình dược viên lạng sơn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/07/2013
287337 Trình dược viên OTC Đông Anh-Mê Linh-Sóc Sơn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/07/2013
279999 Trình dược viên OTC Lào Cai CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/06/2013
278990 Trình dược viên OTC Nam Định CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 30/06/2013
278414 Trình dược viên otc Thanh Hóa CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/06/2013
276226 Nhân viên giao hàng thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/06/2013
274613 Trình dược viên OTC Sơn La CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/06/2013
273210 Trình dược viên OTC Đông Anh- Mê Linh- Sóc Sơn và HÀ NỘI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/06/2013
273002 Nhân viên giao hàng thuốc tại Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/06/2013
271465 Trình dược viên nhà thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/06/2013
266287 Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/05/2013
262348 Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/05/2013
261377 Nhân viên bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/05/2013
261331 Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/05/2013
256609 Trình dược viên OTC Tuyên Quang CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 30/04/2013
256275 rình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 30/04/2013
253163 Trình dược viên OTC NGHỆ AN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 18/04/2013
253077 Trình dược viên OTC Thái Nguyên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/04/2013
252100 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 18/04/2013
250691 Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/04/2013
250224 Trình dược viên OTC Lào Cai CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/04/2013
248664 Trình dược OTC tại LAI CHÂU CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/03/2013
248291 Nhân viên giao hàng Bắc Ninh - Bắc Giang CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/04/2013
248197 Nhân viên giao hàng Nam Định -Thái Bình CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/04/2013
242648 Trình dược OTC tại Bắc Cạn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/03/2013
240387 Trình dược viên OTC QUẢNG NINH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/03/2013
239644 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/03/2013
238189 Trình Dược OTC tại HÀ GIANG CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/03/2013
236976 Trình dược viên OTC LAI CHÂU CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/03/2013
235844 Trình dược viên OTC NGHỆ AN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 09/03/2013
234750 Trình dược viên OTC Thái Nguyên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 28/02/2013
234723 Trình dược viên OTC (Đông Anh. Mê Linh. Sóc Sơn) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 28/02/2013
228528 Trình dược viên OTC Tuyên Quang CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/02/2013
228213 Trình dược viên OTC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/02/2013
227388 Trình dược viên OTC Hà Nôị CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 10/02/2013
223419 Trình dược viên OTC Hà Nôị CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/01/2013
223409 Trình dược viên OTC Nghệ An CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/01/2013
223267 Trình dược viên OTC Thanh Hóa( T. HUYỆN ) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/01/2013
222041 Trình dược viên OTC Tuyên Quang CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
221934 Trình Dược OTC tại LẠNG SƠN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
221560 Nhân viên giao hàng Thuốc Tân Dược tại Hà Nội CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 25/01/2013
220882 Trình dược viên OTC Thái Nguyên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
219724 Trình dược viên OTC Bắc Ninh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
219720 Trình dược viên OTC Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
218711 Trình Dược OTC tại LẠNG SƠN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
215973 Trình dược viên OTC Hà Nội và các tỉnh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/01/2013
214062 Trình dược viên OTC Quảng Ninh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/12/2012
210019 Trình dược viên OTC Hà Nôị ( THANH XUÂN-HÀ ĐÔNG) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/12/2012
207374 Trình Dược OTC tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/12/2012
207225 Trình dược viên OTC Nghệ An CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 31/12/2012
205244 Trình Dược OTC tại Tuyên Quang CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 30/11/2012
205073 Trình dược viên OTC THÁI NGUYÊN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 30/11/2012
202492 Trình dược viên OTC Hà Nôị ( GIA LÂM-LONG BIÊN) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 30/11/2012
197080 Trình dược viên OTC Thái Bình CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 15/11/2012
197078 Trình dược viên OTC Hà Nôị ( MÊ LINH- ĐÔNG ANH - SÓC SƠN) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALKO 20/11/2012
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Phạm Văn Lộc

24-04-1989

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh

Trần Lê Minh Tâm

02/12/1986

Hồ Chí Minh

Pháp lý

Nguyễn Thị Hà

10/04/1987

Yên Bái

Kế toán - Kiểm toán

TRẦN VĂN TÌNH

08-11-1986

Hồ Chí Minh

Kế toán - Kiểm toán

trần văn hiệu

2/9/1991

Hồ Chí Minh

Cơ khí - Chế tạo

phạm minh tuấn

22/10/1991

Hà Nội

Bán hàng

Nhữ Thị Hạnh

19/11/1991

Bắc Giang

Bán hàng

Nhữ Thị Hạnh

19/11/1991

Bắc Giang

Hành chính - Văn phòng

phạm ngọc sơn

17/03/1988

Quảng Ninh

Bán hàng

tran van phu

27/03/1995

Hà Nội

Bán hàng