Công ty TNHH DK UIL Việt Nam
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty TNHH DK UIL Việt Nam
Địa chỉ Lô F1, KCN Quế Võ mở rộng, X Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Website www.dkuil.com.vn
Điện thoại
Fax
Số nhân viên 1
DK UIL Vietnam 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Công ty chuyên sản xuất bàn phím điện thoại đi động và các sản phẩm điện tử.
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty TNHH DK UIL Việt Nam
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1041684 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1040012 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1038655 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1037382 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1036109 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1034796 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1033484 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1032151 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1030738 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1029405 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1028625 Nhân viên kế toán Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1028131 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1026736 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1025300 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1024026 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1022659 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1021326 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1020053 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1018700 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1017447 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1016174 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1014901 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1013588 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1012115 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1010802 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1009529 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1008256 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1006943 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1005672 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1004418 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1003144 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1001872 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
1000598 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
999305 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
997991 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
996658 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
995386 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
994093 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
992840 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
991563 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
990187 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
988910 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
987633 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
986316 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
985019 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
983760 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
982483 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
981206 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
979909 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
978625 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
977368 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
976031 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
974754 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
973433 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
972097 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
970761 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
969481 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
968205 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
966929 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
965634 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
964332 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
963056 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
963036 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
961760 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
960483 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
959206 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
957912 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
956564 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
955331 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
954018 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
952725 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
951452 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
950218 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
948884 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
947570 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
946276 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
944999 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
943604 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
942336 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
941114 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
939843 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
938512 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
937260 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
935812 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
934122 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
932811 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
931523 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
930196 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
928866 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
927537 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
926271 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
925005 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
923719 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
922453 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
921207 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
919901 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
918633 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
917365 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
915997 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
914709 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
913441 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
912173 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
910885 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
909577 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
908290 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
907002 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
905714 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
904405 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
903068 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
901760 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
900490 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
899222 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
897954 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
896626 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
895258 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
893970 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
892643 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
891375 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
890086 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
888816 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
887505 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
886195 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
884948 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
883681 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
882414 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
881150 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
879883 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
878596 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
877329 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
876081 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
863584 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
862295 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
860990 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
859721 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
858426 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
857139 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
855873 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
854570 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
853304 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
852018 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
850752 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
849489 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
848226 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
846905 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
845624 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
844288 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
843009 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
841750 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
840416 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
839137 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
837878 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
836617 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
835339 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
834044 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
832788 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
831513 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
830258 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
829003 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
827728 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
826460 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
825205 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
823950 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
822695 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
821289 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
820009 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
818733 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
817477 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
816241 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
814945 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
813669 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
812293 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
811037 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
809761 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
808502 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
807177 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
805880 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
804622 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
803328 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
802074 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
800799 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
798905 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
797331 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
796157 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
794802 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
793506 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
792172 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
790899 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
789610 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
788381 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
787112 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
785845 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
784593 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
783181 Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/08/2014
759743 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
758432 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
757052 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
755661 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
753366 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
753338 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
750851 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
748737 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
748721 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
746351 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
746331 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
744542 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
743228 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
741854 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
740460 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
738986 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
738967 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
736378 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
736358 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
734348 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
734328 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
732132 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
732115 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
729836 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
728342 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
727049 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
725656 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
724343 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
722316 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
722298 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
720147 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
718096 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
715684 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
715664 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
713431 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
713411 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
711958 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
710585 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
709272 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
707610 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
707591 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
705130 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
705111 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
702879 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
702859 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
700469 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
700449 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
698155 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
698135 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
696140 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
694825 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
693570 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
692175 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
690115 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
690101 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
687730 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
637495 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
635235 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
633798 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
632469 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
631112 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
629702 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
629682 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
627746 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
627724 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
625644 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
623399 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
623379 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
620963 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
619051 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
617742 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
616433 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
615066 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
613497 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
613477 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
611110 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
611090 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
609264 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
606915 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
606896 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
604513 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
602886 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
601460 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
600060 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
598492 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
596298 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
594107 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
594087 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
591960 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
591940 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
589315 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
589295 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2014
413547 Nhân viên an toàn lao động Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 22/06/2014
412742 Nhân viên an toàn lao động Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 22/06/2014
411983 Nhân viên phòng thiết bị (An toàn lao động - Vệ sinh môi trường) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 20/06/2014
408754 Nhân viên xuất - nhập khẩu Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/05/2014
398009 Nhân viên QC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 10/05/2014
397484 Giám sát phòng Quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 10/05/2014
385978 Nhân viên phòng Nhân sự (HR staff) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
385818 Nhân viên quản lý xưởng sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 10/04/2014
380519 Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
380440 Nhân viên phòng kinh doanh (Có kinh nghiệm) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
377877 Nhân viên phòng Kĩ thuật sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
377637 Nhân viên lễ tân Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
373146 Nhân viên phòng kinh doanh Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
366987 Nhân viên y tế Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 28/02/2014
366154 Nhân viên quản lý xưởng sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 28/02/2014
365373 Nhân viên phòng Khuôn mẫu Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2014
364645 Nhân viên phòng Hành chính-Nhân sự Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 28/02/2014
362205 Nhân viên An toàn lao động - Vệ sinh môi trường Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/02/2014
360737 Nhân viên phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/02/2014
359922 Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2014
359921 Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng (QC) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2014
359735 Giám sát phòng kế hoạch sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2014
348428 Kỹ thuật viên phòng Thiết bị Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/12/2013
343505 Nhân viên phòng kinh doanh Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/11/2013
335116 Nhân viên phòng mua hàng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/11/2013
334532 Nhân viên quản lý kho Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 10/11/2013
333923 Kỹ sư phòng Đúc Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 01/11/2013
329644 Giám sát phòng thiết bị Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/10/2013
327928 Nhân viên phòng Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/10/2013
324464 Kỹ thuật viên phòng thiết bị Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/10/2013
324149 Kỹ thuật viên phòng thiết bị Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/10/2013
323425 Kỹ thuật viên phòng thiết bị (Facilities technician) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/10/2013
322829 Nhân viên Quản lý chất lượng (QC) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/10/2013
317455 Nhân viên phòng Đúc Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/09/2013
300346 Phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/08/2013
295096 Nhân viên phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 15/08/2013
285474 Nhân viên Phòng Nhân sự Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 17/07/2013
284064 Phòng Nghiên cứu và phát triển Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 24/07/2013
284034 Quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 24/07/2013
276515 Biên phiên dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/06/2013
276514 Nhân viên Phòng nghiên cứu và phát triển Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/06/2013
276289 Nhân viên phòng FAC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/06/2013
276287 Nhân viên phòng FAC Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 30/06/2013
264293 Nhân viên Quản lý sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/05/2013
261759 Nhân viên y tế Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 24/05/2013
261454 Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/05/2013
261453 Nhân viên phòng Quản lý chất lượng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/05/2013
256767 Phiên dịch tiếng Hàn Quốc Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 25/05/2013
248598 Quản lý Line (Urgent) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 27/04/2013
229082 Nhân viên phòng điện Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/03/2013
224333 Công nhân kỹ thuật phòng Đúc nhựa (gấp) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2013
224029 Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (gấp) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2013
222015 Nhân viên kế toán (Gấp) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2013
219591 Nhân viên phòng Đúc (Gấp) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2013
218397 Kỹ sư điện Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 31/01/2013
204897 Nhân viên kỹ thuật phòng RD (Urgent) Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 16/12/2012
204175 Nam - Nhân viên phòng mua hàng Công ty TNHH DK UIL Việt Nam 16/12/2012
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

nguyen xuan dung

03/05/1983

Hải Dương

Vật tư - Thiết bị

Đinh Thị Thanh Tâm

24/02/1992

Bình Dương

Biên - Phiên dịch

Lien Thi Tran

03/12/1987

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

Vũ Thanh Tuyền

08/02/1993

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

khúc xuân tưởng

12-12-1984

Hưng Yên

Vận tải - Lái xe

Trần Thị Ha

12/08/1992

Bình Dương

Nhân sự

Đặng Ngọc Dương

25/08/1990

Hồ Chí Minh

Bán hàng

Phạm Thái Ngọc

16/09/1993

Hồ Chí Minh

Giáo dục - Đào tạo

Trần Thị Thùy Vy

1/7/1993

Hồ Chí Minh

Giáo dục - Đào tạo

Mạnh Thị Trúc Thủy

02/01/1993

Hồ Chí Minh

Bán hàng