Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299
Địa chỉ Số 38, ngõ 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Website www.299.com.vn
Điện thoại
Fax
Số nhân viên
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 được thành lập từ năm 1999, là công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, ... Với quy mô trên 400 cán bộ nhân viên, với các Chi nhánh, văn phòng đại diện tại Sơn La, Hậu Giang, Cần Thơ, Lào Cai, Lai Châu, là chủ đầu tư 01 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại Thành phố Sơn La; doanh thu từ năm 2007 đến nay luôn đạt trên 400 tỷ.
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1070447 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1069181 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1069161 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1068903 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi giao thông, thủy lợi, thủy điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/09/2014
1068502 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1068482 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1038303 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1038046 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1037030 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1036773 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1035757 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1035500 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1034444 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1034187 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1033132 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1032875 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1031679 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1031422 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1030386 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1030108 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1029049 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1028782 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
1028781 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
998951 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
998673 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
998672 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
998330 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
983404 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
982127 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
980850 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
979566 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
978266 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
978017 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
978016 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
976947 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
976694 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
976693 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
976376 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
975670 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
975416 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
975415 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
975262 Kế toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
975093 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
958851 Trưởng, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
930842 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
930828 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
930681 Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
930680 Kế toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
930509 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
929571 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
929570 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
929233 Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
901157 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
899889 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
899888 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
898621 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
898620 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
897333 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
897332 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
896005 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
896004 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
894657 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
893348 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
893347 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
892040 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
892039 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
890748 Kỹ sư kinh tế xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
890747 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
833283 Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2014
555692 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
554344 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
553054 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
551626 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
549788 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
549776 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
547164 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
547144 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
545056 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
545037 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
542694 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
542676 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
540484 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
540464 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
538372 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
537014 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
535231 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
535211 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
532927 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
532907 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
530840 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
525687 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
525668 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
523825 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
522538 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
521211 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
519768 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
517200 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
517183 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
517157 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
517147 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
514501 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
514479 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
511799 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
511785 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
509420 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
509400 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
508642 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
507813 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
507793 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
507029 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
506340 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
505704 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
505684 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
505018 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
504318 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
503533 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
502284 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
502266 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
502246 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
500924 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
500907 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
499713 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
499707 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
499695 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
499687 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
498640 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
498622 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
497475 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
497474 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
497467 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
497466 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
497464 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
497450 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
496295 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
496279 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494972 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494971 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494965 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494953 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494952 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494945 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
494042 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493327 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493322 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493321 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493315 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493307 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493302 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493301 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
493295 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
492676 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
492001 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
491996 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
491995 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
491989 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
491421 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
490721 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
490716 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
490715 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
490709 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
490494 Kế toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
489892 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
489872 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488619 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488614 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488613 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488603 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488602 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488595 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488593 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488587 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488247 Kế toán giá thành công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488239 Kế toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488232 Kế toán giá thành công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
488219 Kế toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
487441 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
487425 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
486327 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
486322 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
486321 Trưởng, phó phòng quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
486314 Giám đốc điều hành công trinh thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
486024 Kế toán giá thành công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
486016 Kế toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
485350 Hoạch định - dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/07/2014
409821 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/06/2014
409820 Kỹ sư cầu đường, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/06/2014
400918 Trưởng, phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 12/05/2014
399793 Trưởng phòng quản lý thiết bị xe máy Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/05/2014
392660 Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/04/2014
392259 Kỹ thuật trưởng công trình giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/04/2014
382267 Kế toán tổng hợp ngành xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/03/2014
379123 Trưởng, Phó phòng Quản lý thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 15/03/2014
369208 Kỹ sư quản lý dự án đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 28/02/2014
368919 Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 28/02/2014
368849 Phó trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 28/02/2014
368633 Phó trưởng phòng quản lý thiết bị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 28/02/2014
361212 Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/02/2014
361208 Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/02/2014
352810 Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/12/2013
344416 Nhân viên kế hoạch Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/11/2013
344264 Phó Giám đốc điều hành Công ty Dược tại Sơn La Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/11/2013
344246 Trưởng/ Phó phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/11/2013
339253 Trưởng, phó phòng Hành chính- Pháp chế Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/10/2013
328689 Nhân viên lễ tân Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/10/2013
320024 Lái máy lu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/09/2013
306765 Kỹ sư máy công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 25/08/2013
304891 Kỹ sư tư vấn giám sát hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/08/2013
292746 Nhân viên Hành chính- Pháp chế Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/07/2013
292643 Kỹ sư trưởng công trình thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/07/2013
291219 Giám đốc điều hành dự án giao thông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/07/2013
290889 Lái xe ô tô bán tải, ô tô tải công trình xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/07/2013
268487 Kỹ sư cầu đường Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/06/2013
268484 Giám đốc điều hành dự án giao thông - thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/06/2013
260495 Lái xe ô tô tải công trình xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 15/05/2013
256746 Kỹ sư cầu đường (Kỹ thuật trưởng công trường) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/05/2013
256587 Lái máy lu công trường xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/05/2013
252269 Kế toán tập hợp chi phí giá thành công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 25/04/2013
246887 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 10/04/2013
246814 Lái xe ô tô tải công trình xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 06/04/2013
242561 Nhân viên pháp chế Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/03/2013
239306 Giám đốc điều hành dự án giao thông, thủy lợi công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 20/03/2013
214665 Nhân viên pháp chế, tổ chức lao động Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 31/12/2012
208783 Kỹ sư giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 15/12/2012
208504 Giám đốc điều hành dự án giao thông, thủy lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 15/12/2012
205586 Lai xe ô tô bán tải, ô tô tải công trường xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 30/11/2012
205210 Lái máy xúc, ủi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 02/12/2012
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Nguyễn Thị Kim Huệ

20/02/1992

Hồ Chí Minh

Hành chính - Văn phòng

nguyễn thị kim huệ

12/04/1991

Hồ Chí Minh

Bán hàng

Đặng Quỳnh Anh

15/05/1991

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

Phạm Phương Thanh

01/11/1988

Hà Nội

Hành chính - Văn phòng

pham thi thuy linh

05-01-1994

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

mai van su

18/10/1990

Quảng Nam

Bán hàng

hoàng thúy diệu

06/12/1990

Hà Nội

Bán hàng

Đỗ Thị Mỹ Hoa

24/4/1992

Hồ Chí Minh

Hành chính - Văn phòng

Nguyễn Minh Hương

18/08/1992

Hà Nội

Dệt may - Da giày

Hà Thị Liên

01/01/1992

Hồ Chí Minh

Khách sạn - Nhà hàng