Công ty TNHH Goertek Vina
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty TNHH Goertek Vina
Địa chỉ Lô K-08 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Website Không có
Điện thoại
Fax
Số nhân viên
Công ty TNHH Goertek Vina tại Lô K-08 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh là thành viên của tập đoàn Goertek có trụ sở đóng tại tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Công ty TNHH Goertek Vina liên doanh Trung Quốc - Hàn Quốc chuyên sản xuất các sản phẩm cung ứng cho công ty Samsung Việt Nam :tai nghe, tai phone,mic...
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty TNHH Goertek Vina
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1086465 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1086381 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1085171 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1085087 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1084588 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1083875 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1083793 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1083270 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1082539 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1082458 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1081891 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1081221 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1081137 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1080970 Biên phiên dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1080969 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1080968 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
1079954 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1079868 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1078639 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1078553 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1077324 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1077238 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1076009 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1075923 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1074714 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1074608 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1073321 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1073235 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1072007 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1071921 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1070871 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1070786 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1069613 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1069527 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1069005 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1068256 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1068172 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1068006 Biên phiên dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067642 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1067292 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067291 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067290 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067289 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067287 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067285 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067284 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067283 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067282 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067241 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
1067240 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067239 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1067236 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1066965 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1066877 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1065690 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1065602 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1064415 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1064327 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1063120 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1063032 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1061865 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1061759 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1060389 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1060303 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1059093 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1059007 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1057797 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1057711 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1056479 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1056395 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1056375 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1055142 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1055059 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1054131 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1054130 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1054129 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1054128 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1054096 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1054089 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1053801 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1053716 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1053530 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1053529 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1053406 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1053343 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1052533 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1052451 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1051258 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1051176 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1049983 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1049901 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1048688 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1048606 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1047393 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1047373 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1047291 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1045898 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1045816 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1044523 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1044441 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1043189 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1043105 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1041756 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1041671 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1040081 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039999 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039418 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1039060 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039059 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039058 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039057 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039056 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039055 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039014 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
1039013 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039011 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1039010 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1038736 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1038646 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1037463 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1037373 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1036190 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1036100 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1034897 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1034787 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1033565 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1033475 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1032232 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1032142 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1030819 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1030729 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1029485 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1029396 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1028211 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1028122 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1026836 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1026816 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1026727 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1025378 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1025290 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1024099 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1024016 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1023423 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1022732 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1022649 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1022130 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1021399 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1021316 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1020817 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1020126 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1020043 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1019524 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1018793 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1018773 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1018690 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1018190 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1017520 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1017437 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1017155 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1016937 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1016247 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1016164 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1015869 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1015663 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1014974 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1014891 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1014390 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1013661 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1013578 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1012997 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1012188 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1012105 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1011564 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1010875 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1010792 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1010291 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1009602 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1009519 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1009018 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1008329 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1008246 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1007725 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1007036 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1006933 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1006432 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1005743 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1005661 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1005158 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1004489 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1004407 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1003904 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1003215 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1003133 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1002631 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1001942 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1001858 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1001358 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
1000669 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1000584 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
1000063 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
999376 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
999290 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998760 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
998397 Kỹ thuật viên QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2014
998396 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998395 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998394 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998393 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998392 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998391 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998390 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998389 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998388 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998387 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998349 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
998348 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998347 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998346 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
998060 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997976 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997792 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997791 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997790 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
997772 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997771 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997770 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
997660 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
997589 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
996732 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
996648 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
995376 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
994167 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
994083 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
992914 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
992830 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
991640 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
991553 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
990264 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
990177 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
988987 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
988900 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
987710 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
987623 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
986392 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
986306 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
985093 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
985009 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
984127 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
984126 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
984124 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
984123 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
983832 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
983747 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
983578 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
983577 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
983576 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
982559 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
982479 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
981282 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
981202 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
979985 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
979905 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
978701 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
978621 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
977444 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
977364 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
976107 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
976027 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
974830 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
974750 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
973513 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
973427 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
972467 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
972466 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
972465 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
972464 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
972173 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
972089 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
971934 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
971933 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
971932 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
971146 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
971145 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
971144 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
971143 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
970834 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
970753 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
970586 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
970585 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
970584 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
970468 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
970399 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
969844 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
969566 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
969482 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
968572 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
968290 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
968206 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
967296 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
967014 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
966930 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
966001 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
965719 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
965635 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
964699 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
964417 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
964333 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
963443 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
963161 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
963057 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
963037 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
962124 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
961845 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
961761 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
960843 Kỹ sư điện Công ty TNHH Goertek Vina 24/08/2014
960569 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
960484 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
959289 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
959207 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
957995 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
957913 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
956635 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
956615 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
956565 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
956407 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
956406 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
956405 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
956225 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
955404 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
955325 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
954091 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
954012 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
952798 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
952719 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
951525 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
951446 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
950291 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
950212 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
948957 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
948878 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
947643 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
947564 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
946348 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
946269 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
946108 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2014
945070 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
944991 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
944754 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
944011 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
943695 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
943596 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
943441 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
943440 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
943257 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942735 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942734 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942733 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942732 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942731 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942730 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942729 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942728 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942727 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942726 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942685 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942684 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942683 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942663 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942417 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
942333 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
941194 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
941111 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
939923 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
939840 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
938592 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
938509 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
937340 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
937257 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
935952 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
935809 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
934202 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
934119 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
932891 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
932808 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
931601 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
931520 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
930275 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
930193 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
928968 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
928863 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
928707 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
928706 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
928483 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
927616 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
927536 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
927380 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
927379 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
927200 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
926350 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
926270 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
926114 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
926113 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
925934 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
925084 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
925004 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
924848 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
924847 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
924668 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
923798 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
923718 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
923562 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
923561 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
923382 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
922532 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
922452 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
922296 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
922295 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
922115 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
921286 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
921206 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
921028 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
921027 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
920829 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
919980 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
919900 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
919741 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
919740 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
919563 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
918712 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
918632 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
918473 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
918472 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
918295 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
917444 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
917364 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
917201 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
917200 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
917022 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
916371 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
916076 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
915996 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
915832 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
915831 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
915653 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
915083 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
915082 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
914788 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
914708 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
914544 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
914543 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
914365 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913814 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913813 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913812 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913795 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913520 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913440 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913276 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913275 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
913097 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912546 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912545 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912544 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912527 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912252 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912172 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912008 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
912007 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
911829 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
911278 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
911277 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
911276 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
911259 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
910964 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
910884 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
910700 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
910699 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
910521 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909950 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909949 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909948 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909931 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909656 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909576 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909412 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909411 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
909233 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908662 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908661 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908660 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908642 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908368 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908289 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908124 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908123 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908104 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
908103 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907925 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907374 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907373 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907372 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907354 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907080 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
907001 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906815 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906814 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906637 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906085 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906084 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906083 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
906065 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
905792 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
905713 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
905527 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
905526 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
905348 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904819 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904818 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904774 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904773 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904772 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904753 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904484 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904404 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904234 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904233 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904129 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
904053 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903543 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903542 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903541 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903540 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903539 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903538 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903537 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903536 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903535 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903494 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903493 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903492 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903475 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903261 Nhân viên thu mua (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903215 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
903065 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
901836 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
901757 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
900568 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
900487 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
899300 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
899219 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
898032 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
897951 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
896704 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
896623 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
895396 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
895376 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
895255 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
894048 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
893967 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
892720 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
892640 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
891451 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
891372 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
890161 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
890083 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
888893 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
888813 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887895 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887893 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887559 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887539 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887500 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887292 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
887291 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
886287 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
886198 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
885040 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
884951 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
883773 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
883684 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
882506 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
882417 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
881242 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
881153 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
879975 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
879886 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
878688 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
878599 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
877420 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
877332 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
876172 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
876086 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
874868 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
874781 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873906 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873905 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873617 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873553 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873392 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873391 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
873204 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
872358 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
872268 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
871143 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
869988 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
869898 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
868724 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
868634 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
867459 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
867369 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
866194 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
866104 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
864929 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
864839 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
863663 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
863570 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
862373 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
862279 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
862127 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
861947 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
861389 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
861087 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
860974 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
860814 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
860813 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
860623 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
859794 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
859712 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
858501 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
858417 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
857215 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
857130 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
855949 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
855864 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
854645 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
854560 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
853379 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
853294 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
852093 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
852008 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
850827 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
850742 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
849561 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
849477 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
848297 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
848213 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846973 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846892 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846730 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846729 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846018 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846017 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846016 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846014 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846013 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846012 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846011 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846010 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
846009 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
845968 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
845967 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
845966 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
845949 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
845702 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
845614 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
844819 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
844367 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
844278 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
843108 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
842999 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
841829 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
841740 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
840495 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
840406 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
839216 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
839127 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
837957 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
837868 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
836695 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
836607 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
835416 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
835329 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
834117 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
834033 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
833142 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
833141 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
833140 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
832857 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
832794 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
831600 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
831519 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
830345 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
830264 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
829090 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
829009 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
827815 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
827734 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
826547 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
826466 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
825292 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
825211 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
824037 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
823956 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
823786 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
823785 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
822802 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
822701 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
822531 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
822529 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
822526 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
822524 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
821375 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
821295 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
821123 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
821122 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
820095 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
820015 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
819823 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
819822 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
819131 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
819130 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
818819 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
818739 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
818567 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
818566 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
817875 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
817874 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
817563 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
817483 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
817331 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
817330 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
816639 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
816638 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
816327 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
816247 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
816075 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
816074 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
815323 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
815322 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
815321 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
815031 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814951 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814779 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814778 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814067 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814066 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814065 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
814064 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
813755 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
813675 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
813483 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
813482 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812711 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812710 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812709 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812708 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812707 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812671 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812379 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812299 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812127 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
812126 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811435 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811434 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811433 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811432 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811431 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811395 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811123 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
811043 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810871 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810870 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810159 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810158 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810157 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810156 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810155 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810154 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810153 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810152 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810151 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
810114 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
809847 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
809767 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
809590 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
809589 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808897 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808896 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808895 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808894 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808893 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808892 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808891 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808890 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808889 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808855 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808846 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808632 Nhân viên thu mua (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808591 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808508 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808326 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808325 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
808229 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
807266 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
805969 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
804712 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
803731 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
803398 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
802477 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
802164 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
801183 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
800889 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
799569 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
799549 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
799035 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
797754 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
797422 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
796248 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
795938 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
795918 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
795173 Kỹ sư CQE (tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
795169 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
794893 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
793929 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
793918 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
793892 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
793617 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
792567 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
792525 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
792262 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
790991 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
789976 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
789701 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
788747 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
788472 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
787498 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
787203 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
786247 Kỹ sư CQE(Tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
786210 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
785941 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
785856 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
785003 Kỹ sư CQE(Tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
784967 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
784689 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
784604 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
783651 Kỹ sư CQE(Tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
783595 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
783297 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
783192 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
781841 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
781835 Kỹ sư CQE(Tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
781821 Trưởng/ phó phòng QA Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
781815 Kỹ sư CQE(Tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
781757 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
781737 Trưởng/Phó phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
781250 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
781234 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
781064 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
781044 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
778089 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
778069 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
777854 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
777841 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
777813 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
777802 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
776128 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
776108 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
776005 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
776004 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
776003 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
776002 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
776001 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
776000 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775999 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775998 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775997 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775996 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775985 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775984 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775983 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775982 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775981 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775980 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775979 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775978 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775977 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775976 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775918 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775917 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775916 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775898 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
775609 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
775531 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
774298 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
774220 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
772987 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
772909 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
771695 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
771617 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
770224 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
770204 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
770066 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
770046 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
767270 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
767250 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
767132 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
767112 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
764203 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
764183 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
763960 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
763938 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
763925 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
763137 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
763116 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762178 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762177 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
762176 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
762175 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
762174 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762173 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762172 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
762171 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
762170 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762169 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762105 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762104 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762087 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
762086 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
761595 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
761575 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
761463 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
761443 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
759822 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
759753 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
758511 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
758442 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
757131 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
757062 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
755760 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
755671 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
753642 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
753619 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
753376 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
753352 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
751010 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
750990 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
750861 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749522 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749517 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749515 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
749513 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
749511 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749509 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749506 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749502 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749490 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749488 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749487 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
749486 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
749485 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749484 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749483 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749482 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749429 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749428 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
749427 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
748900 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
748883 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
748753 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
748733 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
746485 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
746465 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
746347 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
746327 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
744635 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
744538 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
743301 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
743224 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
741947 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
741850 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
740533 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
740456 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
739139 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
739119 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
738982 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
738962 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
736511 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
736491 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
736374 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
736354 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
734481 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
734461 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
734344 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
734324 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
732250 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
732232 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
732121 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
732109 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730546 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730545 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730544 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730543 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730527 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730525 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730523 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730522 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730461 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730460 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730459 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730458 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730443 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730442 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730440 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
730438 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
729953 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
729933 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
729829 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
728455 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
728355 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
727142 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
727062 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
725769 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
725669 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
724436 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
724356 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
722535 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
722511 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
722331 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
722319 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
720262 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
720160 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
718231 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
718211 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
718109 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
715859 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
715841 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
715697 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
715677 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
713587 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
713566 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
713444 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
713424 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
712053 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
711971 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
710680 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
710598 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
709367 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
709285 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
707706 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
707624 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
707607 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
705285 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
705267 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
705144 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
705126 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
703053 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
703033 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
702892 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
702872 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
700722 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
700702 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
700483 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
700463 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
698308 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
698288 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
698167 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
698147 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
696275 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
696153 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
694920 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
694838 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
693665 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
693583 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
692290 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
692188 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
690296 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
690279 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
690134 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
690114 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
687905 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
687885 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
687743 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
685747 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
685727 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
685583 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
685563 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
683364 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
683344 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
683201 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
683181 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681693 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681691 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681690 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
681689 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
681688 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681687 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681682 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681642 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681641 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681622 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681621 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
681169 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
681074 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
679974 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
679714 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
679638 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
678380 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
678304 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
677024 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
677004 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
676908 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
674867 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
674851 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
674715 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
674698 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
672450 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
672430 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
672314 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
672294 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
670165 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
670145 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
670028 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
670008 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
667678 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
667660 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
667535 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
667515 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
666123 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
666007 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
666006 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
666005 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
666004 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
666003 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
666002 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
666001 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
666000 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665999 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665998 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665997 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665976 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665975 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665974 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665973 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665956 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665955 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665954 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665953 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665566 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
665483 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
665095 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664543 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664542 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
664540 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
664539 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664538 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664537 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664536 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664496 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664495 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664494 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664493 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664476 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664475 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664474 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664473 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
664133 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
664050 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663703 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663171 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663170 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
663168 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
663167 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663166 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663165 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663164 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663123 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663122 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663121 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
663120 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
662821 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
662738 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
662354 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
662334 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661782 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661781 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
661779 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
661778 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661777 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661776 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661775 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661734 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661733 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661732 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661731 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
661432 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
661349 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660921 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660307 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660306 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
660304 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
660303 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660302 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660301 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660300 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660260 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660259 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660258 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660257 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660240 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660239 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660238 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
660237 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
659841 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
659698 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
659678 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
658988 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
658973 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
658950 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657757 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657756 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
657754 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
657753 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657752 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657751 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657750 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657739 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657738 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
657734 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
657733 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657732 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657731 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657730 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657671 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657670 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657669 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657668 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657651 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657650 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657649 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657648 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
657152 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
657132 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
656988 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
656969 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
656419 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655499 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655498 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
655496 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
655495 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655494 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655493 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655492 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655432 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655431 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655430 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655429 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655410 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
655390 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
654974 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
654957 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
654810 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
654497 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
653470 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
653450 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
652745 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
652725 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
652583 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
652563 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
650594 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
650574 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
650452 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
648824 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
648742 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
647472 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
647390 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
645739 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
645657 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
644323 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
642123 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
642103 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
641991 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
641971 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
641483 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
641464 Nhân viên phòng bán hàng(Sales) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
639998 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
639978 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
639833 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
639813 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
639490 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
639473 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
639470 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
639453 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
639167 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
639150 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638236 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
638235 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638234 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638233 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638232 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638216 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
638215 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638214 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638213 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638212 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638127 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638125 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638120 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638118 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638116 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638115 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638114 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638109 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638106 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638084 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638083 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638082 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638027 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
638007 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
637602 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
637584 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
637476 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
637160 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
637157 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
637140 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
637139 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
636854 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
635391 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
635371 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
635226 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
633875 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
633789 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
632546 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
632460 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
631209 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
631103 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
629799 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
629693 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
629673 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
627841 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
627735 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
627715 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
625801 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
625781 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
625635 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
623528 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
623389 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
623370 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
623070 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
623069 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
623050 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
623049 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
622709 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
622689 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621917 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621905 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621718 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621716 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621715 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621714 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621713 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621712 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621711 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621710 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621709 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621708 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621698 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621696 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621695 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621694 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621693 Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621692 Trưởng nhóm phòng chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621691 Trưởng / Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
621690 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621689 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621688 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621629 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621627 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621626 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621624 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621610 Kỹ sư điện (Tiếng Trung)urgent Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621609 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621608 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621607 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621549 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
621529 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
620959 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
619047 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
618886 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
618882 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
617738 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
617577 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
617573 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
616429 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
616248 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
616244 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
615062 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
614901 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
614897 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
614682 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
613492 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
613473 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
613211 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
613207 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
613192 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
613187 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
612852 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
612838 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
612825 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
611106 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
611086 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
610861 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
610857 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
610623 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
610603 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
609260 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
609014 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
609010 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
608994 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
608990 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
608698 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
608677 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
606907 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
606892 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
606566 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
606562 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
606546 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
606542 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
606232 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
606212 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
605256 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
605255 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
605254 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
605238 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
605235 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
605234 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
604509 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
604259 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
604255 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
604239 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
604235 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
603986 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
603966 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
603327 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
603326 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
603325 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
603248 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
602882 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
602712 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
602708 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
602497 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
601919 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
601918 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
601917 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
601823 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
601456 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
601286 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
601282 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
601111 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
600533 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
600532 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
600531 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
600472 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
600056 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
599886 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
599882 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
599671 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
599052 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
599051 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
599050 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
598954 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
598488 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
598318 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
598314 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
598061 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
597184 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
597183 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
597182 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
597167 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
597165 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
597164 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
597109 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
597101 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
597057 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
597040 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
597011 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
596293 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
595927 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
595917 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
595907 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
595902 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
595569 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
594746 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
594745 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
594744 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
594726 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
594725 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
594724 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
594671 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
594651 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
594588 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
594568 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
594103 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
594083 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
593853 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
593848 Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
593555 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592705 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592704 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592703 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592702 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592694 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592693 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592692 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592690 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592688 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592686 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592683 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592674 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592673 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592672 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592614 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592613 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592612 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592594 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592593 Kỹ sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592592 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592535 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592515 Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
592183 Nhân viên thu mua (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
592163 Nhân viên thu mua (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
591956 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
591936 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
591637 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
591621 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
528574 Nhân viên IT Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
528560 Nhân viên IT Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2014
494449 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
494431 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
493003 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
491788 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
490378 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
488043 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
488029 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
485879 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
485859 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
448731 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
447419 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
446147 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
444784 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
443292 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
441175 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
441158 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
438960 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
436784 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
436764 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
434629 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
434305 Thực tập Tiếng Trung Quốc Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
434285 Thực tập Tiếng Trung Quốc Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433084 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433083 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433082 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433081 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433080 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433064 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433063 Nhân viên đo lường Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433062 Kỹ sư thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433061 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
433060 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
432949 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
432536 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
432516 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
431170 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
429839 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
428528 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
427117 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
427097 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
424891 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
424870 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
422565 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
422545 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
420362 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
420361 Phiên Dịch phòng QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 15/07/2014
420358 Thực tập Tiếng Trung Quốc Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
417337 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 31/07/2014
416583 Nhân Viên Sản Xuất PM ,Thiết Bị EM, Công Nghệ PE, Chất Lượng QA Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
416582 Kỹ sư thiết bị em Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
416581 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
416571 Phó phòng sản xuất điện tử Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
415774 Nhân viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
415773 Phó phòng hành chính/Phó Phòng Nhân Sự Công ty TNHH Goertek Vina 15/06/2014
412618 Trưởng/Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
412240 Phó phòng thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 15/06/2014
409933 Phó phòng PE Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2014
406257 Staff QA/QC Công ty TNHH Goertek Vina 31/05/2014
401926 Trưởng/ phó phòng quản lý chất lượng - PQC, OQC, SQA Công ty TNHH Goertek Vina 31/05/2014
401925 Nhân viên Nghiên Cứu và Phát Triển (R and D) Công ty TNHH Goertek Vina 31/05/2014
401924 Kỹ sư CQE Công ty TNHH Goertek Vina 15/05/2014
401923 Kỹ Sư Thiết Bị EM(Gấp) Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
401922 Nhân viên kỹ thuật PE Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
401704 Nhân viên quan hệ lao động ER Công ty TNHH Goertek Vina 31/05/2014
401170 Nhân viên lễ tân Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
399921 Phó phòng hành chính Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
399541 Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
395566 Nhân Viên Y Tế Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
394390 Quản lý hệ thống ISO Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
394043 Phó phòng quản lý chất lượng - PQC, OQC, SQA Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
393774 Nhân viên kỹ thuật PE cho nhà máy 2 Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
393624 Nhân viên an toàn Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
393531 Trưởng nhóm phòng thiết bị EM Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
392146 Phó phòng IE và PE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
390089 Nhân viên phòng cháy chữa cháy Công ty TNHH Goertek Vina 15/04/2014
389084 Nhân viên an toàn Công ty TNHH Goertek Vina 30/04/2014
386592 Lao động phổ thông Công ty TNHH Goertek Vina 30/10/2014
386563 Kỹ Sư IE và PE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
383989 Nhân viên hành chính2 Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
383976 Nhân viên kế toán (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
383808 Staff QA/QC (Nhân viên P.Chất Lượng) Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
383355 Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
382393 Nhân viên thu mua vật tư thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
382346 Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/03/2014
382318 Nhân viên nhân sự ( Lương và bảo hiểm) Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
382316 Nhân viên nhân sự (Tuyển Dụng) Công ty TNHH Goertek Vina 15/03/2014
382315 Nhân viên nhân sự tiền lương (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/03/2014
373759 Phó phòng sản xuất điện tử (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 15/03/2014
373636 Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng QA Công ty TNHH Goertek Vina 01/03/2014
373633 Tổ trưởng phòng quản lý chất lượng - IQC, OQC, PQC Công ty TNHH Goertek Vina 01/04/2014
372809 Nhân viên hỗ trợ nhân sự Công ty TNHH Goertek Vina 28/02/2014
370546 Phó phòng sản xuất (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 15/03/2014
364456 Phó phòng Quản Lý Chất Lượng - IQC, OQC, PQC Công ty TNHH Goertek Vina 01/04/2014
364454 Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 28/02/2014
364452 Phó phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 28/02/2014
364430 Nhân viên nhân sự ( C and B) Công ty TNHH Goertek Vina 01/03/2014
364394 Ca trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 15/03/2014
363384 Kỹ Sư IE (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 10/03/2014
360599 Kỹ sư IQC, OQC, PQC Công ty TNHH Goertek Vina 01/04/2014
358767 Nhân viên hành chính Công ty TNHH Goertek Vina 01/03/2014
358730 Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 28/02/2014
358720 Kỹ sư điện (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 28/02/2014
358719 Nhân viên bảo dưỡng - thiết bị Công ty TNHH Goertek Vina 28/02/2014
354511 Thực tập Tiếng Trung Quốc Công ty TNHH Goertek Vina 15/01/2014
354335 Nhân viên kiểm tra chất lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
352202 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
350608 Tổ Trưởng Kế Toán Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
350607 Nhân viên kế toán Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
350252 Nhân viên IT Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
349477 Kỹ sư Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
347681 Nhân viên IT (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
347650 Công nhân kiểm tra chất lượng (QC, QA) Công ty TNHH Goertek Vina 30/11/2014
346956 Nhân viên y tế Công ty TNHH Goertek Vina 30/12/2013
346544 Nhân viên kinh doanh (Tiếng Hàn) Công ty TNHH Goertek Vina 30/11/2013
346453 Nhân Viên Nhân Sự (Tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 30/11/2013
346152 Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Goertek Vina 31/12/2013
340485 Kế toán viên Công ty TNHH Goertek Vina 30/10/2013
336387 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 31/10/2013
335253 Kỹ sư OQC ,PQC Công ty TNHH Goertek Vina 20/10/2013
331708 Nhân viên thu mua Công ty TNHH Goertek Vina 12/10/2013
331661 Nhân viên CQE Công ty TNHH Goertek Vina 20/10/2013
331293 Nhân viên hành chính (tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/10/2013
316854 Nhân viên quản lý nhà ăn Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2013
316619 Kỹ sư QA Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2013
316574 Nhân viên hải quan, xuất nhập khẩu Công ty TNHH Goertek Vina 30/09/2013
316519 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2013
314595 Nhân viên ISO Công ty TNHH Goertek Vina 03/09/2013
313921 Kế toán (Tiếng trung) Công ty TNHH Goertek Vina 15/09/2013
311038 Nhân viên ISO Tiếng trung (gấp) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2013
310668 Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2013
309066 Thợ điện (biết tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2013
308781 Kế toán trưởng (Tiếng trung) Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2013
303587 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 10/08/2013
302605 Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Goertek Vina 10/08/2013
302293 Nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2013
302242 Nhân viên thu mua Công ty TNHH Goertek Vina 31/08/2013
302033 Kế toán trưởng (gấp) Công ty TNHH Goertek Vina 10/08/2013
299469 Nhân viên PE (Biết tiếng Trung ) Công ty TNHH Goertek Vina 10/08/2013
298596 Biên phiên dịch viên tiếng hàn Công ty TNHH Goertek Vina 15/08/2013
291027 Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung) Công ty TNHH Goertek Vina 20/07/2013
286072 Kế toán trưởng Công ty TNHH Goertek Vina 30/06/2013
282424 Nhân viên kinh doanh biết tiếng hàn Công ty TNHH Goertek Vina 10/07/2013
281110 Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung hoặc tiếng anh) Công ty TNHH Goertek Vina 01/07/2013
280082 Nhân viên PE (biết tiếng Trung) Công ty TNHH Goertek Vina 01/07/2013
278463 Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung Công ty TNHH Goertek Vina 01/07/2013
278285 Kế toán Công ty TNHH Goertek Vina 01/07/2013
277930 Nhân viên tổng vụ Công ty TNHH Goertek Vina 12/06/2013
270704 Nhân viên nhân sự Công ty TNHH Goertek Vina 01/06/2013
270670 Nhân viên quản lý kho Công ty TNHH Goertek Vina 01/06/2013
266674 Nhân viên hải quan,xuất nhập khẩu Công ty TNHH Goertek Vina 22/05/2013
265559 Tổ trưởng, tổ phó sản xuất,QC Công ty TNHH Goertek Vina 20/05/2013
263144 Trưởng/phó phòng Kế toán Công ty TNHH Goertek Vina 14/05/2013
262330 Nhân viên vật tư Công ty TNHH Goertek Vina 17/05/2013
262088 Nhân viên xuất nhập khẩu Công ty TNHH Goertek Vina 17/05/2013
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Đặng Thị Tình

10/01/1992

Nghệ An

Bán hàng

Hồ Trung Hiếu

22/10/1991

Quảng Ngãi

IT phần mềm

TRẦN THỊ HẢI

02/12/1993

Phú Thọ

Giáo dục - Đào tạo

Trương Thị Phương Loan

16/07/1990

Tiền Giang

Kế toán - Kiểm toán

Bùi thị Khuyên

12-03-1989

Ninh Bình

Bán hàng

Hoàng Thị Minh

14/08/1986

Hưng Yên

Bán hàng

Phạm Xuân Huy

05/07/1992

Hà Nội

Xây Dựng

Mai Hồng Quân

18/08/1992

Hà Nội

Kỹ thuật

le dung

30-8-1989

Hà Nội

Dầu khí - Hóa chất

thái thị ngọc hương

21/12/1988

Hồ Chí Minh

Hành chính - Văn phòng