Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH
Địa chỉ 19 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Website cellphones.com.vn
Điện thoại
Fax
Số nhân viên
-Trụ sở chính : 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
-Website : cellphoneS.com.vn,
- : sforum.vn
-Công ty hiện tại đang sở hữu thương hiệu bán lẻ các sản phẩm công nghệ cao
CellphoneS với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh. Café BistroS (23 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội), forum cho cộng đồng công nghệ S-forum
-Môi trường làm việc trẻ, năng động sáng tạo
-Kế hoạch sắp tới : hàng loạt các cửa hàng bán lẻ đang trong giai đoạn triển khai, cùng với kênh S-channel chuyên review các sản phẩm công nghệ mới.
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
945948 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
944571 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
943282 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
942019 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
940785 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
939494 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
938183 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
936931 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
935283 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
935263 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
933793 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
932478 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
931190 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
929841 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
928506 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
927218 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
925952 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
924686 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
923400 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
922135 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
920849 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
919583 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
918315 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
917047 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
915679 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
914391 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
913123 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
911855 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
910547 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
909259 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
907951 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
906663 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
905375 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
904087 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
902739 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
901426 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
900153 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
898885 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
897617 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
896289 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
894921 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
893613 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
892305 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
891037 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
889767 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
888477 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
887128 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/08/2014
861967 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
860660 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
859365 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
858095 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
856809 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
855525 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
854239 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
852973 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
851686 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
850420 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
849155 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
847891 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
846570 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
845286 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
843950 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
842671 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
841412 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
840078 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
838799 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
837540 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
836256 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
834996 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
833709 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
832454 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
831179 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
829924 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
828629 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
827394 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
826124 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
824869 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
823634 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
822308 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
820951 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
819651 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
818395 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
817159 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
815883 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
814607 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
813311 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
811955 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
810679 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
809422 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
808185 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
806800 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
805546 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
804268 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
802994 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
801720 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
800405 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
798391 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
798371 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
796997 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
795702 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 16/08/2014
668474 Kế toán Kho làm việc tại HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 08/08/2014
668454 Kế toán Kho làm việc tại HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 08/08/2014
544223 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
544204 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
541957 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
541937 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
539707 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
539687 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
538986 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
537955 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
536597 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
534437 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
534415 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
532131 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
532111 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
530141 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
530122 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
527558 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
527538 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
524961 Nhân viên bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
524900 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
524884 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
515377 Kế toán bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
515357 Kế toán bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
432170 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
430784 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
429513 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
428202 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
426688 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
426668 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
424250 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
424231 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
421961 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
421941 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
419982 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
419804 Kế toán bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/07/2014
411818 Nhân viên Hotline partime làm việc tại HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 07/06/2014
411388 Kế toán Kho làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/05/2014
411376 Trưởng bộ phận bán hàng làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/05/2014
407944 Tuyển dụng kế toán bán hàng làm việc tại HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 24/05/2014
407704 Nhân viên bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 17/05/2014
401660 Tuyển dụng thủ kho làm việc ở Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 03/05/2014
396597 Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 19/04/2014
393987 Nhân viên Tạp vụ văn phòng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 12/04/2014
393892 Kế toán cửa hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 12/04/2014
393888 Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 10/04/2014
389581 Kĩ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 05/04/2014
381480 Nhân viên kế toán Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 22/03/2014
381252 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 22/03/2014
375697 Tuyển dụng Nhân viên Hotline làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 08/03/2014
375001 Thủ kho làm việc tại Hà Nội và HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 08/03/2014
373513 Nhân viên bán hàng làm việc tại HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 20/02/2014
373512 Nhân viên bán hàng làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 20/02/2014
372347 Nhân viên Vận chuyển làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 28/02/2014
371938 Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 28/02/2014
371937 Kế toán cửa hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 20/02/2014
365804 Tuyển dụng nhân viên bán hàng làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 20/02/2014
365658 Kỹ thuật phần mềm Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 20/02/2014
355848 Trưởng bộ phận bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/12/2013
355847 Nhân viên bán phụ kiện điện thoại làm việc ở Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/12/2013
355658 Nhân viên bán hàng làm việc fulltime+ partime tại Quận 5, HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 25/12/2013
351404 Kế toán cửa hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 21/12/2013
347776 Nhân viên Hotline Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 30/11/2013
346727 Nhân viên Hotline làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 30/11/2013
346425 Kế toán bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 30/11/2013
338235 Kế toán bán hàng làm việc tại TP HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 15/11/2013
331498 Quản lý Cafe BistroS Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 31/10/2013
330212 Nhân viên CSKH làm việc tại TP HCM Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 15/10/2013
324667 Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 15/10/2013
319895 Chuyên viên Marketing Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 30/09/2013
315250 Kế toán bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 15/09/2013
305192 Tuyển Nhân viên lập trình Web làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 17/08/2013
293567 Nhân viên kỹ thuật phần mềm làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 22/07/2013
293079 Tuyển Nhân viên Marketing Fulltime + Partime Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 20/07/2013
291930 Tuyển Nhân viên tiếp nhận bảo hành+Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 17/07/2013
289413 Kế toán bán hàng Fulltime làm việc tại Hồ Chí Minh Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 13/07/2013
271222 Kế toán bán hàng Fulltime làm việc tại Hà Nội Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 04/06/2013
266204 Nhân viên bán hàng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 25/05/2013
266117 Nhân viên trực điện thoại Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 23/05/2013
266103 Kế toán bán hàng Partime Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 25/05/2013
266049 Nhân viên tiếp nhận bảo hành Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 23/05/2013
266032 Nhân viên kỹ thuật phần cứng Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập TVH 25/05/2013
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

TRẦN THỊ HẢI

02/12/1993

Phú Thọ

Giáo dục - Đào tạo

Trương Thị Phương Loan

16/07/1990

Tiền Giang

Kế toán - Kiểm toán

Bùi thị Khuyên

12-03-1989

Ninh Bình

Bán hàng

Hoàng Thị Minh

14/08/1986

Hưng Yên

Bán hàng

Phạm Xuân Huy

05/07/1992

Hà Nội

Xây Dựng

Mai Hồng Quân

18/08/1992

Hà Nội

Kỹ thuật

le dung

30-8-1989

Hà Nội

Dầu khí - Hóa chất

thái thị ngọc hương

21/12/1988

Hồ Chí Minh

Hành chính - Văn phòng

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

24-04-1988

Hồ Chí Minh

Bán hàng

Trần Thụy Ngọc Hà

01/06/1993

Hồ Chí Minh

Dịch vụ