Công ty TNHH Gason Việt Nam
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty: Công ty TNHH Gason Việt Nam
Địa chỉ Số 4 ngõ 160 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Website www.gason.vn
Điện thoại
Fax
Số nhân viên
Được thành lập từ năm 2002 chuyên sản xuất và phân phối hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, In ấn.
BÁO CÁO
GỬI BẠN BÈ
LƯU HỒ SƠ
VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG CỦA Công ty TNHH Gason Việt Nam
ID VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NGÀY HẾT HẠN
1086438 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1085838 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1085713 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1085440 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1085141 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1083849 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1083239 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1082513 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1081202 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1079927 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1078612 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1077297 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1075982 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1074687 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1073294 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1071979 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1071372 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1071149 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1070850 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1069584 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1068971 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1068242 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1068241 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1068240 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1066941 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1066940 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1066939 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1065666 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1065665 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1065664 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1064391 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1064390 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1064389 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1063096 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1063095 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1063094 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1061839 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1061837 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1061835 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1061822 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1061820 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1061819 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1060364 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1060363 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1060362 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1059068 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1059067 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1059066 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1057768 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1057767 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1057766 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1056457 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1056456 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1056455 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1055118 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1055117 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1055116 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1054464 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1054202 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1053789 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1053788 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1053787 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1052511 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1052510 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1052509 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1051236 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1051235 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1051234 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1049961 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1049960 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1049959 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1048666 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1048665 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1048664 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1047351 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1047350 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1047349 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1045876 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1045875 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1045874 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1044501 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1044500 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1044499 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1043858 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1043165 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1043164 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1043163 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1042509 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1041739 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1041738 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1041737 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1040062 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1040061 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1040060 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1039397 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1038986 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1038707 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1038706 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1038705 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1037433 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1037432 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1037431 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1036160 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1036159 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1036158 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1034867 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1034866 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1034865 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1033535 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1033534 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1033533 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1032202 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1032201 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1032200 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1030789 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1030788 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1030787 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1030184 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1029456 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1029455 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1029454 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1029116 Nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1028861 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1028191 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1028190 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1028189 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1026795 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1026794 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1026793 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1026144 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1025667 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1025417 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1025411 Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1025362 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1025361 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1025360 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1024084 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1024083 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1024082 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1022717 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1022716 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1022715 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1021384 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1021383 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1021382 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1020111 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1020110 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1020109 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1018758 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1018757 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1018756 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1017505 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1017504 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1017503 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1016232 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1016231 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1016230 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1014959 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1014958 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1014957 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1013646 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1013645 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1013644 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1012173 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1012172 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1012171 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1010860 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1010859 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1010858 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1009587 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1009586 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1009585 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1008314 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1008313 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1008312 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1007021 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1007020 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1007019 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1007001 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1007000 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1006999 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1005728 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1005727 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1005726 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1004474 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1004473 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1004472 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1003200 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1003199 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1003198 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1001928 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1001927 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1001926 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1000654 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1000653 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
1000652 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
999361 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
999360 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
999359 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
998045 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
998044 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
998043 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
997425 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
996711 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
996710 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
996709 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
996132 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
995439 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
995438 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
995437 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
994860 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
994146 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
994145 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
994144 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
993587 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
992893 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
992892 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
992891 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
991616 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
991615 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
991614 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
990240 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
990239 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
990238 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
989675 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
988963 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
988962 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
988961 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
988374 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
987978 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
987681 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
987680 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
987679 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
986369 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
986368 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
986367 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
985759 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
985071 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
985070 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
985069 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
983812 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
983811 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
983810 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
983231 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
982535 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
982534 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
982533 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
981953 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
981258 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
981257 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
981256 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
980676 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
979961 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
979960 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
979959 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
979392 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
978677 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
978676 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
978675 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
978093 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
977420 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
977419 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
977418 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
976776 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
976083 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
976082 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
976081 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
975499 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
974806 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
974805 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
974804 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
974447 Nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
974197 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
973498 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
973497 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
973496 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
972154 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
972153 Nhân viên PG đứng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
972152 Nhân viên PG (nam, nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
971553 Công nhân may Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
971272 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
971114 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
971094 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
970815 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
969537 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
968261 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
966985 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
965690 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
964388 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
963132 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
963112 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
961816 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
960832 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
960537 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
959266 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
957968 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
956593 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
955376 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
954063 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
952770 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
951497 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
950263 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
948929 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
947615 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
946757 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
945063 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
943688 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
942395 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
941170 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
939899 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
938568 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
937315 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
935927 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
935907 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
934177 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
932864 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
931906 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
931659 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
931639 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
931590 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
930260 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
928952 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
927605 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
926339 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
925073 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
923787 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
922520 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
921274 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
919968 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
918700 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
917431 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
916063 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
914775 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
913507 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
912239 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
910951 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
909643 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
908355 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
907066 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
905778 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
904470 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
903202 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
901811 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
900833 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
900600 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
900550 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
899282 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
898014 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
896686 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
895358 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
895338 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
894030 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
892702 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
891434 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
890143 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
888875 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
887520 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
886262 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
885015 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
883748 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
882481 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
881217 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
879950 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
878663 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
877392 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
876143 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
874838 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
872331 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
869961 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
868696 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
867431 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
866166 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
864901 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
863636 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
862345 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
861056 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
860194 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
860044 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
859775 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
858479 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
857193 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
855927 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
854623 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
853357 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
852071 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
850805 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
849539 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
848276 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
846952 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
846093 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
845682 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
844798 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
844346 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
843087 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
841808 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
840473 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
839194 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
837935 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
836672 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
835387 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
834372 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
834091 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
832853 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
831578 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
830323 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
829068 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
827793 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
826525 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
825269 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
824014 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
822779 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
821353 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
820072 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
818796 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
817540 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
816304 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
815008 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
813732 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
812356 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
811100 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
809823 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
808565 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
807239 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
805937 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
804676 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
802128 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
800853 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
798999 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
797385 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
796211 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
794866 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
793592 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
793572 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
792237 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
790959 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
789670 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
788441 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
787172 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
785906 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
784654 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
783262 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
783242 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
781187 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
778032 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
778015 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
764171 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
764156 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
761564 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
759813 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
758501 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
757121 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
755750 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
753624 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
753595 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
750979 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
750959 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
748870 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
748850 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
746446 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
746426 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
744613 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
743279 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
741925 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
740511 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
739097 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
739077 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
736594 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
736574 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
736469 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
736449 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
734438 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
734418 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
732745 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
732725 Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
732199 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
732186 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
729915 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
729895 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
728421 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
727108 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
725735 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
724402 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
722471 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
722457 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
720227 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
720207 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
718176 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
715804 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
715784 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
713530 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
713510 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
712017 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
710644 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
709331 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
707670 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
705226 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
702999 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
702979 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
700635 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
700588 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
700587 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
700585 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
700584 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
700564 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
699041 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
699021 Công nhân Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/08/2014
395556 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/04/2014
395290 Nhân viên PG tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/04/2014
394840 Nhân viên tư vấn bán hàng Công ty TNHH Gason Việt Nam 30/04/2014
385396 Nhân viên tư vấn bán hàng tại siêu thị Công ty TNHH Gason Việt Nam 20/03/2014
383924 Nhân viên PG Công ty TNHH Gason Việt Nam 20/03/2014
373662 Quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng Công ty TNHH Gason Việt Nam 20/03/2014
306517 Kế toán bán hàng Công ty TNHH Gason Việt Nam 10/09/2013
306516 Nhân viên kinh doanh( nữ) Công ty TNHH Gason Việt Nam 10/09/2013
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

nguyen xuan dung

03/05/1983

Hải Dương

Vật tư - Thiết bị

Đinh Thị Thanh Tâm

24/02/1992

Bình Dương

Biên - Phiên dịch

Lien Thi Tran

03/12/1987

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

Vũ Thanh Tuyền

08/02/1993

Hà Nội

Kế toán - Kiểm toán

khúc xuân tưởng

12-12-1984

Hưng Yên

Vận tải - Lái xe

Trần Thị Ha

12/08/1992

Bình Dương

Nhân sự

Đặng Ngọc Dương

25/08/1990

Hồ Chí Minh

Bán hàng

Phạm Thái Ngọc

16/09/1993

Hồ Chí Minh

Giáo dục - Đào tạo

Trần Thị Thùy Vy

1/7/1993

Hồ Chí Minh

Giáo dục - Đào tạo

Mạnh Thị Trúc Thủy

02/01/1993

Hồ Chí Minh

Bán hàng