VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Bảo Vệ Bao ăn Bao ở_Lương cao_chết Ca ngày hoặc Ca đêm Công Ty DV Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
Miền Nam
5 - 7 triệu 31/08/2014
Bảo Vệ Cơ Động bao ăn bao ở_lương cao_chết Ca ngày hoặc Ca đêm Công Ty DV Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
Miền Nam
5 - 7 triệu 31/08/2014
Bảo Vệ Nam/Nữ_Lương Cao _Bao Ở_Bao Ăn Công Ty DV Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
Toàn quốc
Miền Nam
5 - 7 triệu 30/09/2014
Bảo Vệ ( Bao Ăn Ở ) Công ty Hoàng Long TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 30/11/2014
Bảo Vệ Nam/Nữ Bao Ăn Ở TẬP ĐOÀN BẢO VỆ NAM HẢI LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 31/10/2014
Nhân viên lao động phổ thông Công ty Hoàng Long TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 24/11/2014
Nhân viên bảo vệ (bao ăn ở) Công ty Hoàng Long TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 25/11/2014
Bảo vệ Tại HCM,Bình Dương Và Đồng Nai TẬP ĐOÀN BẢO VỆ NAM HẢI LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Nghệ An
5 - 7 triệu 31/10/2014
Bảo Vệ:(Bao Ăn Ở) BigC,Lotte,Metro TẬP ĐOÀN BẢO VỆ NAM HẢI LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 31/10/2014
Nhân viên bảo vệ (bao ăn ở) Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 29/11/2014
Bảo Vệ Hệ thống Siêu Thị Tại TPHCM _ BÌNH DƯƠNG _ ĐỒNG NAI Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
5 - 7 triệu 22/11/2014
HOT - Bảo Vệ siêu thị BigC- Lotte-metro -KCN Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 30/11/2014
Trang trí ĐTDĐ/Laptop Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Đồng Nai 5 - 7 triệu 16/08/2014
Nhân Viên Phụ Kho Sắp Xếp Bánh Kẹo Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Tiến Phát Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Long An
7 - 10 triệu đồng 02/09/2014
Bảo Vệ Siêu Thị Các Q.1,Q.2,Q.3,Q.5,Q.10,Q.7 _BÌNH DƯƠNG_ĐỒNG NAI. Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 30/11/2014
Bảo vệ:nhà hàng, khu du lịch, cafe TẬP ĐOÀN BẢO VỆ NAM HẢI LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 30/08/2014
Thiết kế rập Thanhcongtech TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thừa Thiên Huế
Bình Định
Đồng Nai
Gia Lai
Phú Yên
Quảng Nam
Vĩnh Long
7 – 10 triệu 30/08/2014
Nhân Viên Phụ Kho Sắp Xếp Bánh Kẹo Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Tiến Phát Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Đồng Tháp
7 - 10 triệu đồng 02/09/2014
Kế toán thực tập - Kiểm toán Công ty Kế toán - Kiểm toán Thanh Trí TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 30/09/2014
Thực tập kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính, các ngành khác. Công ty TNHH Kế Toán Ngôi Sao Sài Gòn TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 31/08/2014