VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Nam/nữ bảo vệ siêu thị ở HCM Và BD (Bao ăn ở) TẬP ĐOÀN BẢO VỆ - VỆ SĨ HOÀNG LONG VINA TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 27/11/2014
Nam/Nữ Bảo Vệ Siêu Thị,Khu CN Bao Ăn Ở TẬP ĐOÀN BẢO VỆ - VỆ SĨ HOÀNG LONG VINA TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 30/11/2014
Sale admin Công ty TNHH TM DV Thanh Vân TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
7 – 10 triệu 30/11/2014
Bảo vệ thời vụ, siêu thị, KCN, nhà hàng Công Ty TNHH Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
3 - 5 triệu 31/12/2014
Tuyển nhân viên bảo vệ cho tòa nhà quận 1 , quận 2 , quận 3 phú nhuận Công Ty TNHH Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
3 - 5 triệu 31/12/2014
Nhân viên kinh doanh Công ty Dệt JOMU (VN) TNHH Đồng Nai Thỏa thuận 30/11/2014
Tổng Vụ Nhân sự Công ty Dệt JOMU (VN) TNHH Đồng Nai Thỏa thuận 30/11/2014
Bảo vệ, bao ăn ở(Nam/Nữ) Nam Hải Long ViNa Sercurity TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 30/11/2014
Nhân viên giao hàng Tam Hiệp Đồng Nai BestBuy Đồng Nai 3 - 5 triệu 30/04/2015
Bảo vệ BigC,Lotte,Metro TẬP ĐOÀN BẢO VỆ -VỆ SĨ HOÀNG LONG TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 16/12/2014
Bảo vệ siêu thị bao ăn ở TẬP ĐOÀN BẢO VỆ - VỆ SĨ HOÀNG LONG VINA TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 27/11/2014
Nhân viên quản lý kho Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Đồng Nai Thỏa thuận 07/11/2014
Bảo vệ siêu thị tại Bàu Cá - Trảng Bom Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Đồng Nai 5 - 7 triệu 05/11/2014
Bảo vệ siêu thị BigC ( Bao ăn ở) TẬP ĐOÀN BẢO VỆ . VỆ SỸ VINA HOÀNG LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 25/11/2014
Bảo vệ nhà hàng-khách sạn- siêu thị (có ăn ở) CÔNG TY BẢO VỆ HOÀNG LONG - SECURITY 24h TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 27/11/2014
Bảo vệ nam nữ bao ăn ở TẬP ĐOÀN BẢO VỆ -VỆ SĨ HOÀNG LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 30/11/2014
Bảo vệ siêu thị Mêtro,BigC, Khu Công Nghiệp TẬP ĐOÀN BẢO VỆ -VỆ SĨ HOÀNG LONG TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 30/11/2014
Bảo vệ các quận trong TPHCM và các tỉnh TẬP ĐOÀN BẢO VỆ . VỆ SỸ VINA HOÀNG LONG TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 25/11/2014
Bảo vệ hệ thống siêu thị bao ăn ở CÔNG TY BẢO VỆ HOÀNG LONG - SECURITY 24h TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
5 - 7 triệu 30/11/2014
Nhân viên quản Lý Kho ĐTDĐ - Long Khánh, Đồng Nai Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Đồng Nai Thỏa thuận 07/11/2014