VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Thực tập kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính, các ngành khác. Công ty TNHH Kế Toán Ngôi Sao Sài Gòn TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 31/07/2014
Kế toán thực tập - Kiểm toán Công ty Kế toán - Kiểm toán Thanh Trí TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 30/09/2014
Thực tập kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính, các ngành khác. Công ty TNHH Kế Toán Ngôi Sao Sài Gòn TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 31/07/2014
Kế toán thực tập - Kiểm toán Công ty Kế toán - Kiểm toán Thanh Trí TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 30/09/2014
Trình dược viên nhà thuốc Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bắc Giang
Bắc Ninh
Đồng Nai
Hòa Bình
Phú Thọ
5 - 7 triệu 31/07/2014
Trình dược viên nhà thuốc Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bắc Giang
Bắc Ninh
Đồng Nai
Hòa Bình
Phú Thọ
5 - 7 triệu 31/07/2014
Bảo vệ - vệ sĩ Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 20/11/2014
BẢO Vệ Phù Hợp Cho sinh viên làm thêm ca _5_6_7_8_10_12 tiếng cho sinh viên Công Ty DV Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
3 - 5 triệu 31/08/2014
Bảo vệ - vệ sĩ Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 20/11/2014
BẢO Vệ Phù Hợp Cho sinh viên làm thêm ca _5_6_7_8_10_12 tiếng cho sinh viên Công Ty DV Bảo Vệ Nam Hải TP. HCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
3 - 5 triệu 31/08/2014
Nhân Viên Bảo Trì Công Ty Cổ Phần Ô TÔ Đô Thành Đồng Nai Thỏa thuận 31/08/2014
Nhân Viên Bảo Trì Công Ty Cổ Phần Ô TÔ Đô Thành Đồng Nai Thỏa thuận 31/08/2014
Bảo Vệ siêu thị BigC- Lotte-metro -KCN Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 22/10/2014
Bảo Vệ siêu thị BigC- Lotte-metro -KCN Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ - HOÀNG LONG - Security TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
5 - 7 triệu 22/10/2014
Chuyên viên môi giới hợp đồng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chiến Thắng TP. HCM
Bình Dương
Cần Thơ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
Tây Ninh
Tiền Giang
Thỏa thuận 30/04/2015
Chuyên viên môi giới hợp đồng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chiến Thắng TP. HCM
Bình Dương
Cần Thơ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
Tây Ninh
Tiền Giang
Thỏa thuận 30/04/2015
Nhân viên khuôn mẫu - điêu khắc Công ty TNHH Thiên Thiên Nhân Đồng Nai Thỏa thuận 31/12/2015
Nhân viên khuôn mẫu - điêu khắc Công ty TNHH Thiên Thiên Nhân Đồng Nai Thỏa thuận 31/12/2015
Kế toán thực tập Công ty Kế toán - Kiểm toán Thanh Trí TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 30/09/2014
Kế toán thực tập - kế toán kiểm toán Công ty Kế toán - Kiểm toán Thanh Trí TP. HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Thỏa thuận 01/10/2014