VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Trình dược viên OTC khu vực Miền Bắc Công ty Dược Hà Minh Hà Nội
Đà Nẵng
Nghệ An
Ninh Bình
Sơn La
Thanh Hóa
Thỏa thuận 09/08/2014
Trình dược viên OTC khu vực Miền Bắc Công ty Dược Hà Minh Hà Nội
Đà Nẵng
Nghệ An
Ninh Bình
Sơn La
Thanh Hóa
Thỏa thuận 09/08/2014
Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn (RTD) Hà Nội
Bắc Giang
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Phú Thọ
Thanh Hóa
Miền Bắc
Miền Trung
7 – 10 triệu 22/09/2014
Kỹ thuật viên hàn Viện Quản Trị Và Tài Chính Thanh Hóa 10 – 15 triệu 10/08/2014
Kỹ thuật viên hàn Viện Quản Trị Và Tài Chính Thanh Hóa 10 – 15 triệu 10/08/2014
Nhân viên PG Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc Tế KLF Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thỏa thuận 15/08/2014
Nhân viên PG Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc Tế KLF Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thỏa thuận 15/08/2014
Trưởng nhóm bộ phận mua hàng (May mặc) Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Dương
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thỏa thuận 10/08/2014
Trưởng nhóm bộ phận mua hàng (May mặc) Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Dương
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thỏa thuận 10/08/2014
Trình dược viên OTC tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thanh Hóa
7 – 10 triệu 31/07/2014
Trình dược viên OTC khu vực Miền Bắc Công ty Dược Hà Minh Hà Nội
Đà Nẵng
Nghệ An
Ninh Bình
Sơn La
Thanh Hóa
Thỏa thuận 09/08/2014
Trình dược viên OTC tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thanh Hóa
7 – 10 triệu 31/07/2014
Trình dược viên OTC khu vực Miền Bắc Công ty Dược Hà Minh Hà Nội
Đà Nẵng
Nghệ An
Ninh Bình
Sơn La
Thanh Hóa
Thỏa thuận 09/08/2014
Chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học Trung tâm phát triển đào tạo - Đại học Đông Đô Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Điện Biên
Hà Giang
Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
Thanh Hóa
Thỏa thuận 30/09/2014
Chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học Trung tâm phát triển đào tạo - Đại học Đông Đô Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Điện Biên
Hà Giang
Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
Thanh Hóa
Thỏa thuận 30/09/2014
Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn (RTD) Hà Nội
Bắc Giang
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Phú Thọ
Thanh Hóa
Miền Bắc
Miền Trung
7 – 10 triệu 22/09/2014
Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn (RTD) Hà Nội
Bắc Giang
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Phú Thọ
Thanh Hóa
Miền Bắc
Miền Trung
7 – 10 triệu 22/09/2014
Nhân viên kinh doanh Trung tâm phát triển đào tạo - Đại học Đông Đô Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Điện Biên
Hà Giang
Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
Thanh Hóa
Thỏa thuận 24/08/2014
Nhân viên kinh doanh Trung tâm phát triển đào tạo - Đại học Đông Đô Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Điện Biên
Hà Giang
Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
Thanh Hóa
Thỏa thuận 24/08/2014
Kỹ thuật viên hàn Viện Quản Trị Và Tài Chính Thanh Hóa 10 – 15 triệu 10/08/2014