VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Đại lý kiêm trình dược viên Công ty Cổ phần Hoa Dược Đắc Lắc
Khánh Hòa
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
Yên Bái
10 – 15 triệu 16/08/2014
Nhân viên an toàn lao động - vệ sinh lao động Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn Thanh Hóa 3 - 5 triệu 31/10/2014
Kỹ sư chăn nuôi và sản xuất thức ăn (trang trại lợn ) Công ty cổ phần phân bón hữu cơ vi sinh Miền Trung Thanh Hóa 5 - 7 triệu 15/08/2014
Kỹ thuật thi công Công ty TNHH XLVT Phục Hưng Thanh Hóa 5 - 7 triệu 15/08/2014
Kỹ thuật viên hàn Viện Quản Trị Và Tài Chính Thanh Hóa 10 – 15 triệu 10/08/2014
Nhân viên PG Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc Tế KLF Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thỏa thuận 15/08/2014
Nhân viên tư vấn bán hàng xe ô tô du lịch / thương mại Chi Nhánh Khu Vực Bắc Bộ - Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hòa Bình
Lạng Sơn
Nghệ An
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
Thỏa thuận 30/09/2014
Đại lý kiêm trình dược viên Công ty Cổ phần Hoa Dược Đắc Lắc
Khánh Hòa
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
Yên Bái
10 – 15 triệu 16/08/2014
Nhân viên an toàn lao động - vệ sinh lao động Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn Thanh Hóa 3 - 5 triệu 31/10/2014
Kỹ sư chăn nuôi và sản xuất thức ăn (trang trại lợn ) Công ty cổ phần phân bón hữu cơ vi sinh Miền Trung Thanh Hóa 5 - 7 triệu 15/08/2014
Kỹ thuật thi công Công ty TNHH XLVT Phục Hưng Thanh Hóa 5 - 7 triệu 15/08/2014
Kỹ thuật viên hàn Viện Quản Trị Và Tài Chính Thanh Hóa 10 – 15 triệu 10/08/2014
Nhân viên tư vấn bán hàng xe ô tô du lịch / thương mại Chi Nhánh Khu Vực Bắc Bộ - Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hòa Bình
Lạng Sơn
Nghệ An
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
Thỏa thuận 30/09/2014
Đại lý kiêm trình dược viên Công ty Cổ phần Hoa Dược Đắc Lắc
Khánh Hòa
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
Yên Bái
10 – 15 triệu 16/08/2014
Nhân viên an toàn lao động - vệ sinh lao động Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn Thanh Hóa 3 - 5 triệu 31/10/2014
Kỹ sư chăn nuôi và sản xuất thức ăn (trang trại lợn ) Công ty cổ phần phân bón hữu cơ vi sinh Miền Trung Thanh Hóa 5 - 7 triệu 15/08/2014
Kỹ thuật thi công Công ty TNHH XLVT Phục Hưng Thanh Hóa 5 - 7 triệu 15/08/2014
Kỹ thuật viên hàn Viện Quản Trị Và Tài Chính Thanh Hóa 10 – 15 triệu 10/08/2014
Nhân viên PG Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc Tế KLF Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thỏa thuận 15/08/2014
Nhân viên tư vấn bán hàng xe ô tô du lịch / thương mại Chi Nhánh Khu Vực Bắc Bộ - Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hòa Bình
Lạng Sơn
Nghệ An
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
Thỏa thuận 30/09/2014