VỊ TRÍ / CHỨC DANH CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Kỹ sư khai thác mỏ Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng Thanh Hóa 5 - 7 triệu 30/08/2014
Nhân viên lái xe ô tô 7 chỗ Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng Thanh Hóa 3 - 5 triệu 30/08/2014
Kinh doanh bán lẻ thực phẩm chức năng Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Lạng Sơn
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Thanh Hóa
5 - 7 triệu 30/09/2014
Trình dược viên OTC tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Hòa Bình
Hưng Yên
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Ninh
Thanh Hóa
7 – 10 triệu 30/09/2014
Trình dược viên các tỉnh miền Bắc Công ty TNHH MT PHACO Hải Phòng
Bắc Giang
Hà Nam
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
7 – 10 triệu 31/10/2014
Kỹ sư An toàn Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng Hà Nội
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
7 – 10 triệu 13/09/2014
Kỹ sư Khảo sát xây dựng Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
10 – 15 triệu 13/09/2014
Phó Chỉ huy công trình Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
10 – 15 triệu 13/09/2014
Tổ trưởng sản xuất phân bón Công ty Cổ phần Phân bón Hữu cơ Miền Trung Thanh Hóa 3 - 5 triệu 05/09/2014
Kỹ sư khai thác mỏ Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng Thanh Hóa 5 - 7 triệu 30/08/2014
Nhân viên lái xe ô tô 7 chỗ Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng Thanh Hóa 3 - 5 triệu 30/08/2014
Kinh doanh bán lẻ thực phẩm chức năng Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Lạng Sơn
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Thanh Hóa
5 - 7 triệu 30/09/2014
Trình dược viên OTC tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại PM Việt Nam Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Hòa Bình
Hưng Yên
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Ninh
Thanh Hóa
7 – 10 triệu 30/09/2014
Trình dược viên các tỉnh miền Bắc Công ty TNHH MT PHACO Hải Phòng
Bắc Giang
Hà Nam
Nghệ An
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
7 – 10 triệu 31/10/2014
Kỹ sư An toàn Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng Hà Nội
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
7 – 10 triệu 13/09/2014
Kỹ sư Khảo sát xây dựng Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
10 – 15 triệu 13/09/2014
Phó Chỉ huy công trình Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
10 – 15 triệu 13/09/2014
Tổ trưởng sản xuất phân bón Công ty Cổ phần Phân bón Hữu cơ Miền Trung Thanh Hóa 3 - 5 triệu 05/09/2014
Kỹ sư khai thác mỏ Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng Thanh Hóa 5 - 7 triệu 30/08/2014
Nhân viên lái xe ô tô 7 chỗ Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng Thanh Hóa 3 - 5 triệu 30/08/2014